Nyheder

Poreluft afslører kvaliteten af indeklimaet

Poreluftmålinger bliver i stigende grad brugt til at vurdere sundhedsrisikoen i forbindelse med jordforurening. Metoden er kosteffektiv og kan i mange tilfælde erstatte større og langt mere indgribende undersøgelser.

Omkring 27.000 danske grunde er ramt af jordforurening , der stammer fra blandt andet industri eller nedlagte benzinstationer og renserier. Den forurenede jord kan have store konsekvenser for både ejendomme og byggeprojekter, fordi forureningen potentielt kan udgøre en sundhedsrisiko for indeklimaet i de overliggende bebyggelser. Og i sidste ende kan det betyde, at man må afværge forureningen med omkostningstunge foranstaltninger.

Men hvordan kortlægger man sundhedsrisikoen i forbindelse med en mistanke om jordforurening? Svaret er i flere og flere tilfælde blevet de såkaldte poreluftmålinger. Det fortæller Flemming Nielsen, der er miljøansvarlig for Franck Geotekniks afdeling på Sjælland.

- Vi har oplevet, at efterspørgslen og brugen af poreluftmålinger er steget markant inden for de seneste tre-fire år. Målingerne er blevet et mere almindeligt krav fra kommunerne, og blandt andet i hovedstadsområdet udfører vi dem efterhånden meget ofte. Det skyldes primært, at metoden kræver et forholdsvis lille indgreb, som vi kan foretage langt de fleste steder på relativt kort tid, siger Flemming Nielsen.

Mistanke bliver til fakta

En af de helt store fordele ved poreluftmålinger er, at metoden forvandler forureningsmistanke til en konkret vurdering af sundhedsrisikoen i en bygnings indeklima. Det skete eksempelvis, da Franck Geoteknik undersøgte byggefeltet til et boligbyggeri i Rødovre. Her opdagede og påviste man en forurening med opløsningsmidler i grundvandet nær byggegrunden, men de efterfølgende poreluftmålinger kunne afvise mistanken om forurenet indeklima.

- Sagen fra Rødovre er et rigtig godt eksempel på, at supplerende poreluftmålinger kan understøtte, eller i dette tilfælde, afkræfte en mistanke om forurenet indeklima. Det betød, at man ikke behøvede at udføre afværgende foranstaltninger under gulvkonstruktionen, hvilket potentielt er en stor besparelse for bygherren, siger Flemming Nielsen.

Svaret ligger i porerne

Som navnet antyder, kan poreluftmålinger kortlægge indholdet af den luft, der findes imellem de små jordpartikler i umættet jordbund. Det er nemlig her i de mikroskopiske luftporer, at afdampning fra forurenende, flygtige stoffer befinder sig, når den er i færd med at stige op gennem jordlagene.

Metoden fungerer ved at trække poreluften op gennem et jordspyd, der både kan nedsættes inde i et hus og i den nærliggende jordbund. Her fra absorberes eventuelle forureningskomponenter i et kulrør, der efterfølgende tages med til analyse i laboratoriet. Med undtagelse af små huller på 2,5 cm i belægningen er poreluftmålinger et relativt harmløst indgreb, som dog kræver erfaring og forarbejde.

- Det er afgørende, at forarbejdet er gjort ordentligt inden en poreluftmåling, så vi har en ide om, hvilke forurenende stoffer, vi leder efter. Derfor kigger vi altid på ejendommens historie, tidligere undersøgelser eller andet, der kan indkredse målingen. Kombineret med vores erfaring gør det, at vi kan foretage præcise målinger med det rigtige antal prøvetagninger og kun de analyser, der er behov for i den specifikke situation, fortæller Flemming Nielsen.

Læs mere om poreluft her

Poreluftmålinger bliver i stigende grad brugt til at vurdere sundheds-risikoen i forbindelse med jordforurening. Metoden er kosteffektiv og kan i mange tilfælde erstatte større og langt mere indgribende undersøgelser.

Omkring 27.000 danske grunde er ramt af jordforurening [1] , der stammer fra blandt andet industri eller nedlagte benzinstationer og renserier. Den forurenede jord kan have store konsekvenser for både ejendomme og byggeprojekter, fordi forureningen potentielt kan udgøre en sundhedsrisiko for indeklimaet i de overliggende bebyggelser. Og i sidste ende kan det betyde, at man må afværge forureningen med omkostningstunge foranstaltninger.

Men hvordan kortlægger man sundhedsrisikoen i forbindelse med en mistanke om jordforurening? Svaret er i flere og flere tilfælde blevet de såkaldte poreluftmålinger. Det fortæller Flemming Nielsen, der er miljøansvarlig for Franck Geotekniks afdeling på Sjælland.

- Vi har oplevet, at efterspørgslen og brugen af poreluftmålinger er steget markant inden for de seneste tre-fire år. Målingerne er blevet et mere almindeligt krav fra kommunerne, og blandt andet i hovedstadsområdet udfører vi dem efterhånden meget ofte. Det skyldes primært, at metoden kræver et forholdsvis lille indgreb, som vi kan foretage langt de fleste steder på relativt kort tid, siger Flemming Nielsen.

Mistanke bliver til fakta

En af de helt store fordele ved poreluftmålinger er, at metoden forvandler forureningsmistanke til en konkret vurdering af sundhedsrisikoen i en bygnings indeklima. Det skete eksempelvis, da Franck Geoteknik undersøgte byggefeltet til et boligbyggeri i Rødovre. Her opdagede og påviste man en forurening med opløsningsmidler i grundvandet nær byggegrunden, men de efterfølgende poreluftmålinger kunne afvise mistanken om forurenet indeklima.

- Sagen fra Rødovre er et rigtig godt eksempel på, at supplerende poreluftmålinger kan understøtte, eller i dette tilfælde, afkræfte en mistanke om forurenet indeklima. Det betød, at man ikke behøvede at udføre afværgende foranstaltninger under gulvkonstruktionen, hvilket potentielt er en stor besparelse for bygherren, siger Flemming Nielsen.

Svaret ligger i porerne

Som navnet antyder, kan poreluftmålinger kortlægge indholdet af den luft, der findes imellem de små jordpartikler i umættet jordbund. Det er nemlig her i de mikroskopiske luftporer, at afdampning fra forurenende, flygtige stoffer befinder sig, når den er i færd med at stige op gennem jordlagene.

Metoden fungerer ved at trække poreluften op gennem et jordspyd, der både kan nedsættes inde i et hus og i den nærliggende jordbund. Her fra absorberes eventuelle forureningskomponenter i et kulrør, der efterfølgende tages med til analyse i laboratoriet. Med undtagelse af små huller på 2,5 cm i belægningen er poreluftmålinger et relativt harmløst indgreb, som dog kræver erfaring og forarbejde.

 

- Det er afgørende, at forarbejdet er gjort ordentligt inden en poreluftmåling, så vi har en ide om, hvilke forurenende stoffer, vi leder efter. Derfor kigger vi altid på ejendommens historie, tidligere undersøgelser eller andet, der kan indkredse målingen. Kombineret med vores erfaring gør det, at vi kan foretage præcise målinger med det rigtige antal prøvetagninger og kun de analyser, der er behov for i den specifikke situation, fortæller Flemming Nielsen.[1] https://www.regionh.dk/miljoe/jordforurening/bor-du-paa-en-forurenet-grund/Documents/Indeklimapjecenet.pdfAktuelt

5 ting, du skal vide om Miljøbeskyttelseslovens §19

20 december 2017

Står du som bygherre med et projekt, hvor du skal genanvende eller midlertidigt opbevare overskudsjord fra en forureningskortlagt grund? Så kan du her læse, hvorfor du har behov for en § 19-ansøgning.

Jordhåndteringsplanen er garanti for god projektstyring

20 december 2017

En grundig og tidligt udarbejdet plan for håndtering af jorden kan spare både arbejdstimer og unødige overraskelser i større bygge- og anlægsprojekter. Bliv klogere på, hvorfor jordhåndteringsplanen er et vigtigt redskab – selv når den ikke er påkrævet.

Bygningsscreening: Genanvendelse med god samvittighed

20 december 2017

Grundige undersøgelser er en nødvendighed forud for nedrivning af ældre bygninger. TVP Entreprise bruger Franck Miljø- og Geotekniks hjælp i arbejdet med at frasortere forurenede materialer fra de genanvendelige.

Analysefrie områder: Her er jorden (ikke) giftig

20 december 2017

Særligt i Jylland bruges en undtagelse fra den generelle områdeklassificering af jorden i byzoner som lettere forurenet. Men selvom de analysefrie områder er fritaget for prøvetagningspligt, kan der alligevel være gode argumenter for at tage jordprøver.

Hurtig proces: Fra forurenet fabrik til sikkert spillested

06 juli 2017

Med Gladsaxe Kommune som både bygherre og miljømyndighed undersøger Franck Miljø- og Geoteknik forureningen på en gammel fabriksgrund. God dialog med myndighederne har givet en effektiv proces.

Cookies - Vores hjemmeside bruger cookies. Hvis du anvender vores hjemmeside accepterer du, at der gemmes cookies på din computer. Hvad er cookies? Læs mere

Sådan bliver du klogere på geoteknik

Tilmeld dig nyhedsbrevet fra Franck Geoteknik, hvis du vil have fagligt relevante artikler og ny viden fra den geotekniske verden sendt direkte til din indbakke. Vi udkommer cirka fire gange årligt.