Nyheder

Udfordrende undergrund i Latinerkvarteret

Det kræver omhyggelig risikoafdækning og projektering at opføre et nyt lejlighedskompleks midt i et gammelt bykvarter. Franck Geoteknik har hjulpet NRE A/S med at få overblik over drilske jordbundsforhold i Latinerkvarteret i Aarhus.

Midt i Aarhus’ gamle Latinerkvarter er håndværkerne i fuld sving med at rydde Maskinmesterskolens forladte bygninger, så der kan blive plads til Latinergården, et nyt boligkompleks med lejligheder, butikker og parkeringskælder. NRE Denmark A/S opfører projektet, der forventes at stå klar i 2017. Men inden da giver varierende jordbundsforhold og højt grundvand nogle udfordringer, der skal håndteres.

Udfordrende undergrund

Franck Geoteknik var et naturlig valg, da NRE skulle finde en leverandør til at foretage miljøundersøgelser af jorden og levere ekstern rådgivning i forhold til at dimensionere byggegruben. Franck Geoteknik har ikke blot den nødvendige specialviden, men også et indgående kendskab til områdets udfordrende undergrund, fordi virksomheden også har udarbejdet geoteknisk rapport og miljørapport for den tidligere grundejer. Det fortæller projektchef Jon Herkert fra NRE.

– I den oprindelige geotekniske rapport fremgik det, at der var dårlige jordbundsforhold under en del af grunden, så det var nødvendigt at bruge både direkte fundering og pælefundering. Så vi har fået foretaget supplerende boringer for at afgrænse området, hvor det er nødvendigt at pælefundere. Vi har haft et glimrende samarbejde med Franck Geoteknik på andre projekter og ved, at de har alle forudsætningerne for at løse opgaven, Jon Herkert.

I runde tal betød de ekstra boreprøver, at området, hvor det var nødvendigt at pælefundere, kunne halveres. Dermed kan NRE reducere omkostningerne til udførelsen.

Omhyggelig fundering

Kombinationen af den bløde undergrund og hensynet til kvarterets øvrige bygninger og beboere betød, at Franck Geoteknik måtte gå omhyggeligt til værks i planlægningen af Latinergårdens fundering.

– Byggegruben ligger op og ned af eksisterende, meget gamle bygninger, som let kan blive beskadiget. Det sætter nogle begrænsninger i forhold til hvordan vi kan udføre funderingen. I det her tilfælde, hvor vi ikke kan ramme jernbetonpæle ned på grund af vibrationer, har vi valgt at bore langt ned i jordlagene. Borepunkterne bliver fyldt op med beton og armeres, så de kan bruges til punktfundering i områder med problematiske jordforhold, fortæller ingeniør Anders Ring fra Franck Geoteknik.

Sekantvæg tæmmer grundvandet

Byggeriet skal være med parkeringskælder, hvor det er nødvendigt at grave fire meter ned under eksisterende vejniveau. Også her indeholder undergrunden særlige udfordringer, så Anders Ring og hans kolleger måtte bringe al deres viden og erfaringer om beregning af indfatningsvægge i spil.

– Vores geotekniske undersøgelser viser, at grundvandet står relativt højt, så udgravningen af parkeringskælderen kommer ned under grundvandsspejlet. Derfor bliver byggegrubens indfatningsvægge lavet som tætte sekantpælevægge ved hjælp af en kombinationsløsning med borevægge i beton og pakkede spunsvægge i stål, der er ført helt ned i de dybe lerlag, siger Anders Ring.

Latinergården kommer til at indeholde 120 lejligheder samt en række mindre butikker og erhvervslokaler.

Udfordrende undergrund i Latinerkvarteret

Det kræver omhyggelig risikoafdækning og projektering at opføre et nyt lejlighedskompleks midt i et gammelt bykvarter. Franck Geoteknik har hjulpet NRE A/S med at få overblik over drilske jordbundsforhold i Latinerkvarteret i Aarhus.

Midt i Aarhus’ gamle Latinerkvarter er håndværkerne i fuld sving med at rydde Maskinmesterskolens forladte bygninger, så der kan blive plads til Latinergården, et nyt boligkompleks med lejligheder, butikker og parkeringskælder. NRE Denmark A/S opfører projektet, der forventes at stå klar i 2017. Men inden da giver varierende jordbundsforhold og højt grundvand nogle udfordringer, der skal håndteres.

Udfordrende undergrund

Franck Geoteknik var et naturlig valg, da NRE skulle finde en leverandør til at foretage miljøundersøgelser af jorden og levere ekstern rådgivning i forhold til at dimensionere byggegruben. Franck Geoteknik har ikke blot den nødvendige specialviden, men også et indgående kendskab til områdets udfordrende undergrund, fordi virksomheden også har udarbejdet geoteknisk rapport og miljørapport for den tidligere grundejer. Det fortæller projektchef Jon Herkert fra NRE.

– I den oprindelige geotekniske rapport fremgik det, at der var dårlige jordbundsforhold under en del af grunden, så det var nødvendigt at bruge både direkte fundering og pælefundering. Så vi har fået foretaget supplerende boringer for at afgrænse området, hvor det er nødvendigt at pælefundere. Vi har haft et glimrende samarbejde med Franck Geoteknik på andre projekter og ved, at de har alle forudsætningerne for at løse opgaven, Jon Herkert.  

I runde tal betød de ekstra boreprøver, at området, hvor det var nødvendigt at pælefundere, kunne halveres. Dermed kan NRE reducere omkostningerne til udførelsen. 

Omhyggelig fundering

Kombinationen af den bløde undergrund og hensynet til kvarterets øvrige bygninger og beboere betød, at Franck Geoteknik måtte gå omhyggeligt til værks i planlægningen af Latinergårdens fundering.

– Byggegruben ligger op og ned af eksisterende, meget gamle bygninger, som let kan blive beskadiget. Det sætter nogle begrænsninger i forhold til hvordan vi kan udføre funderingen. I det her tilfælde, hvor vi ikke kan ramme jernbetonpæle ned på grund af vibrationer, har vi valgt at bore langt ned i jordlagene.  Borepunkterne bliver fyldt op med beton og armeres, så de kan bruges til punktfundering i områder med problematiske jordforhold, fortæller ingeniør Anders Ring fra Franck Geoteknik.

Sekantvæg tæmmer grundvandet

Byggeriet skal være med parkeringskælder, hvor det er nødvendigt at grave fire meter ned under eksisterende vejniveau. Også her indeholder undergrunden særlige udfordringer, så Anders Ring og hans kolleger måtte bringe al deres viden og erfaringer om beregning af indfatningsvægge i spil.

– Vores geotekniske undersøgelser viser, at grundvandet står relativt højt, så udgravningen af parkeringskælderen kommer ned under grundvandsspejlet. Derfor bliver byggegrubens indfatningsvægge lavet som tætte sekantpælevægge ved hjælp af en kombinationsløsning med borevægge i beton og pakkede spunsvægge i stål, der er ført helt ned i de dybe lerlag, siger Anders Ring.

Latinergården kommer til at indeholde 120 lejligheder samt en række mindre butikker og erhvervslokaler.

Billedtekst:

Når maskinmesterskolens forladte bygninger er væk, skal der graves ud til parkeringskælder på grunden i Borggade. Cookies - Vores hjemmeside bruger cookies. Hvis du anvender vores hjemmeside accepterer du, at der gemmes cookies på din computer. Hvad er cookies? Læs mere

Sådan bliver du klogere på geoteknik

Tilmeld dig nyhedsbrevet fra Franck Geoteknik, hvis du vil have fagligt relevante artikler og ny viden fra den geotekniske verden sendt direkte til din indbakke. Vi udkommer cirka fire gange årligt.