Nyheder

Styr på miljø og jordbund i Valby

På grund af en stram tidsplan måtte Franck Geoteknik udføre miljøundersøgelser på en byggegrund i Valby, samtidig med at eksisterende bygninger var ved at blive revet ned.

Der var behov for grundige miljøundersøgelser, da en lagerbygning med tilhørende portnerbolig skulle opføres i Valby. Grunden havde tidligere været anvendt til både industri og kontor. Derfor indgik den i regionens kortlægning over grunde, hvor der er mistanke om forurening, den såkaldte V1-kortlægning.

Forud for selve den praktiske undersøgelse studerede Franck Geotekniks medarbejdere grundens historik for at fastslå hvilke kilder der kunne være til eventuel forurening, så undersøgelserne kunne målrettes den konkrete forureningsproblematik. Det viste sig, at der lå nogle gamle olietanke nedgravet i jorden.

Skakbræt over byggegrunden

På grund af mistanken om forurening var det et krav, at bygherren fik forklassificeret hele byggefeltet og nogle af de omkringliggende arealer. Forklassificeringen giver overblik over, hvordan den forurenede jord skal bortskaffes, men den satte projektets tidsplan under pres. Derfor gik teknikere fra Franck Geoteknik i gang med at tage prøver af jorden for at fastslå forureningsgraden, allerede mens den eksisterende bygning var ved at blive revet ned.

– Ved forklassificering deler vi grunden op i felter, nærmest som et skakbræt, så vi har overblik over hvilke felter der er forurenet.  Det var lidt bøvlet, fordi halvdelen af bygningen og betongulvet stod der endnu, men det var nødvendigt af hensyn til den skarpe tidsplan, fortæller geolog Jane Christensen fra Franck Geoteknik.

Forureningen blev fjernet

Ud fra miljøundersøgelserne blev det dokumenteret, hvor forureningen lå og hvad den bestod af.  Olietankenes position blev noteret, sammen med nogle overfladeområder, hvor der blev fundet asfalt. Efter at entreprenøren fik fjernet olietankene og den forurenede jord, dokumenterede nye undersøgelser, at forureningen er væk.

– Undersøgelserne viste, at olietankene ikke var utætte, men at der blot var diffus forurening på grunden. Fordi vi fik tankene gravet op og fjernet den forurenede fyldjord, kunne vi få taget grunden ud af V1-kortlægningen. Det er vigtigt for grundværdien og muligheden for videre brug, siger byggeleder Thomas Saaby Hansen fra Strunge Jensen A/S, Rådgivende Ingeniørfirma, der var rådgivere på projektet.    

Styr på sandpuden

Ud over miljøundersøgelserne udførte Franck Geoteknik også geoteknisk kontrol, som indebar afrømningskontrol samt komprimeringskontrol af den sandpude, der blev etableret, efter at der var gravet ud til fast bund.

– Vi blev overraskede over, at dele af undergrunden bestod af blød bund fra gammelt opfyld. Franck Geoteknik styrede opgravningen til fast underlag, og kontrollerede jordlagene undervejs, så vi var sikre på, at undergrunden passede til de beregninger, som bygningen var dimensioneret ud fra. De løste de miljømæssige og geotekniske opgaver til aftalt pris, rykkede med kort varsel og var proaktive og fremsynet med hensyn til at få opgaven løst og til at få indfriet bygherres og byggeledelsens ønsker og forventninger, siger Thomas Saaby Hansen. Cookies - Vores hjemmeside bruger cookies. Hvis du anvender vores hjemmeside accepterer du, at der gemmes cookies på din computer. Hvad er cookies? Læs mere

Sådan bliver du klogere på geoteknik

Tilmeld dig nyhedsbrevet fra Franck Geoteknik, hvis du vil have fagligt relevante artikler og ny viden fra den geotekniske verden sendt direkte til din indbakke. Vi udkommer cirka fire gange årligt.