Nyheder

Kompleks havnefornyelse i Horsens

Planlægning af byfornyelse i havnenære områder er dybt komplicerede projekter, der kræver omfattende risikoafdækning af miljø- og jordbundsforhold. Horsens Kommune har med hjælp fra Franck Geoteknik overstået den indledende fase.

Det er efterhånden svært at finde en dansk havneby, der ikke har planlagt, påbegyndt eller afsluttet et havneprojekt inden for de seneste år. Aarhus, Vejle, Svendborg, Odense og København er blot nogle af de byer, hvor den lokale havnefront er blevet til attraktive boliger og indbydende byrum.

Men havneprojekterne indebærer samtidig også komplekse udfordringer. Kortlægning af jordbunds- og forureningsforhold er blot nogle af de forberedelser, som de lokale kommuner må gøre sig. Det er også tilfældet i Horsens Kommune, hvor den forberedende proces har været 10 år undervejs.

Risikoafdækning med geoteknik

Siden Horsens Kommune i 2010 – efter fem års arbejde – vedtog en ambitiøs masterplan for byens kommende havneprojekt, har det krævet omfattende forberedelser, før havnearealerne i dag kan udbydes til byggeprojekter. Alt fra infrastruktur og klimasikring til boliger og parkeringsforhold skulle tænkes ind i planlægningen. Og det har krævet en meget grundig risikoafdækning – blandt andet af jordbundsforholdene på havnen.

- Geotekniske undersøgelser er en lille men meget væsentlig forudsætning for hele vores projekt. Det er afgørende, at vi har overblik over jordens beskaffenhed og dermed undgår uventede overraskelser. Det handler i bund og grund om risikoafdækning for både kommunen og investorerne, da forureningsgraden og jordens bæreevne kan have stor betydning for grundpriserne, forklarer Jesper Gemmer, By- og Havneudviklingschef i Horsens Kommune.

Blød havbund kræver viden

Franck Geoteknik foretog undersøgelser af netop jordbunden på havnen, hvilket er en nødvendighed, når en gammel havn skal forvandles til byggemodne arealer.

- Havnen i Horsens er, ligesom mange andre danske havne, kompliceret i geoteknisk forstand, da havbunden som oftest er meget blød. Det kan have stor betydning for funderingen af det kommende byggeri og den spuns, som skal anlægges, når man renoverer havnens rammer. Jordbundsundersøgelserne er derfor et meget vigtigt værktøj til at skaffe den nødvendige viden for denne type projekter, siger Jesper Ravn, der er afdelingsleder i Franck Geoteknik.

Franck Geoteknik jacu-up rig 

Jack-up riggen fra Franck Geoteknik er i aktion i Horsens Havn

Udover jordbundsundersøgelser på havnes udbudte grundarealer udførte Franck Geoteknik også offshore-boringer i havnebassinet med en flydende jack-up rig. Og for Horsens Kommune var der flere årsager til at vælge et samarbejde med Franck Geoteknik:

-Vi brugte Franck Geoteknik dels fordi de er lokale og derfor kender byen. Men det var mindst lige så vigtigt for os, at de kan deres kram når det gælder geotekniske undersøgelser, siger Jesper Gemmer. 

Stor industriforurening

Franck Geoteknik har, sammen med den rådgivende ingeniør Niras, foretaget forureningsundersøgelser på Horsens Havn. Gamle industribygninger, olietanke og lignende har nemlig forurenet store dele af det i alt 500.000 m2 store udviklingsområde. Den problematik arbejder man med at løse ved etableringen af parkeringskældre under de kommende byggerier.

- Parkeringskældre kan etableres relativt billigt, og placeres de højt i det nuværende terræn, skal der ikke bortkøres mere forurenet jord end højst nødvendigt. Derudover virker kældrene som klimasikring af ejendommene i tilfælde af højvande, og de kan samtidig bruges til udluftning under boligerne, hvis forureningsundersøgelserne viser, at det er nødvendigt, forklarer Jesper Gemmer.

På nuværende tidspunkt er tre-fire boligbyggerier under konstruktion på havnen.

Fakta om havneprojektet i Horsens

  •         500.000 m2 stort udviklingsområde
  •         Klimasikret til kote 1 til 1,2 over terræn
  •         Skal huse blandt andet butikker, erhverv, hotel, boliger og rekreation
  •         Forventes at stå helt færdig inden for 15-20 år.


Cookies - Vores hjemmeside bruger cookies. Hvis du anvender vores hjemmeside accepterer du, at der gemmes cookies på din computer. Hvad er cookies? Læs mere

Sådan bliver du klogere på geoteknik

Tilmeld dig nyhedsbrevet fra Franck Geoteknik, hvis du vil have fagligt relevante artikler og ny viden fra den geotekniske verden sendt direkte til din indbakke. Vi udkommer cirka fire gange årligt.