Nyheder

Geoteknisk kategori: Styr på undersøgelserne

Jo større dit byggeprojekt er, og jo vanskeligere jordbunden er, desto større er kravene til at afdække potentielle risici ved hjælp af en jordbundsundersøgelse. Et højhus kommer for eksempel i en anden kategori end et cykelskur. Vi kigger nærmere på de geotekniske kategorier.

Når du bygger, er det vigtigt at kende jordbunden, for det er ikke ligegyldigt, hvad du bygger på. En jordbundsundersøgelse kan være med til at afdække risici og sikre en optimal udnyttelse af ressourcerne. På baggrund af jordbundsanalyser og byggeriets omfang kan et byggeprojekt så placeres i en passende geoteknisk kategori.

Overblik over konsekvenserne

Kategoriseringen angiver et mindstekrav til omfanget og kvaliteten af jordbundsundersøgelsen og kontrollen med udførslen, forklarer Jesper Ravn fra Franck Geoteknik:

”I et nyt byggeprojekt ved man fra starten ikke så meget om jorden, man skal bygge på. Til gengæld ved man, hvad man vil bygge. Og der er forskel på, om man skal bygge et cykelskur, eller et højhus. For en sætningsskade, eller i værste fald en sammenstyrtning af konstruktionen, har vidt forskellige menneskelige, samfundsmæssige og økonomiske konsekvenser, afhængigt af hvilken type byggeri man arbejder med,” siger han og tilføjer:

”Det handler om at have indsamlet de relevante oplysninger, så man kan træffe nogle oplyste beslutninger.”

Økonomisk optimering

Med en jordbundsundersøgelse er man også i stand til at optimere byggeprojektet. For har man for eksempel et stort markareal at bygge på, vil en jordbundsundersøgelse vise, hvor på marken det er bedst at bygge, forklarer Jesper Ravn.” Det kan eksempelvis være smart at vide, om det skal funderes med jordrender eller pæle, og om der skal udskiftes 10 cm eller 2 m jord. For det kan blive økonomisk dyrt, hvis man gætter forkert,” siger han.

Geoteknisk kategori

Der findes tre geotekniske kategorier, som er fastlagt og beskrevet i EN1997 – 1, Eurocode 7. Kendetegn for de tre kategorier er:

 

Geoteknisk kategori 1

For et byggeri, der er direkte funderet og kan henføres til geoteknisk kategori 1, er det ikke noget krav om en geoteknisk forundersøgelse.

 •         Små og simple konstruktioner og udgravninger over grundvandsspejlet.
 •         Ubetydelig risiko for skader på mennesker og værdier ved bygningskollaps.
 •         Eksempelvis et cykelskur.

Geoteknisk kategori 2

Der skal være gennemført en forberedende geoteknisk undersøgelse, før byggeriet kan gå i gang. Omfanget af undersøgelserne afhænger af projektets størrelse og områdets geologi.

 •         Sædvanlige konstruktioner og udgravninger i begrænset dybde under grundvandsspejlet.
 •         En betydelig risiko for skader på mennesker og værdier ved bygningskollaps.
 •         Typisk et almindeligt parcelhus, men det kan også være en fleretagersbygning.

 

Geoteknisk kategori 3

Ved funderingsopgaver i geoteknisk kategori 3 skal der tages hensyn til særlige funderingsproblemer og omstændigheder, der er forbundet med byggeriet. Inden byggeriet kan gå i gang, skal der være gennemført forberedende geotekniske undersøgelser.

 

 •         Usædvanlige og store konstruktioner.
 •         Udgravninger i strømmende grundvand.
 •         Risiko for stabilitetsbrud og jordbevægelser – kræver specielle konstruktionsforanstaltninger.
 •         Stor risiko for skader på mennesker og værdier ved bygningskollaps.
 •         Typisk højhuse, men også konstruktioner med mange etagemeter under jorden.

Synes du, at Eurocode 7 er lidt tung at forstå, kan du altid starte med SBI-231 ”Fundering af mindre bygninger”, som beskriver det hele på en meget vejledende måde.Cookies - Vores hjemmeside bruger cookies. Hvis du anvender vores hjemmeside accepterer du, at der gemmes cookies på din computer. Hvad er cookies? Læs mere

Sådan bliver du klogere på geoteknik

Tilmeld dig nyhedsbrevet fra Franck Geoteknik, hvis du vil have fagligt relevante artikler og ny viden fra den geotekniske verden sendt direkte til din indbakke. Vi udkommer cirka fire gange årligt.