Nyheder

5 ting, du skal vide om §8-tilladelsen

Den tager op mod 6 måneder at anskaffe, den er svært at budgettere, og ansøgningsprocessen kan stoppe ethvert byggeprojekt. Kom i dybden med §8-tilladelsen og de fem ting, du skal vide om den. 

Det ligger i baghovedet på de fleste bygherrer og entreprenører, at byggeri på en forurenet grund oftest kræver en tilladelse efter forureningslovens paragraf 8. Men de færreste er måske klar over, hvordan ansøgningsprocessen forløber, hvilke fodfejl der oftest begås undervejs, og hvor lang tid ansøgningen tager.

Franck Geotekniks miljøafdelingsledere Flemming Nielsen (Sjælland) og Martin Melchiorsen (Jylland) fører dig her igennem de fem vigtigste aspekter ved ansøgningsprocessen.

1. Hvornår er §8-tilladelsen nødvendig?

Hvis din grund er kortlagt som forurenet (enten V1 eller V2), skal du have en tilladelse fra kommunen, før du kan få lov til at bygge på den. Det gælder, hvis: 

  • der er særlige drikkevandsinteresser og/eller -indvindingsplaner i området
  • byggeriet betragtes som følsom anvendelse (boliger, børnehaver, daginstitutioner mv.)
  • der er overfladevand eller beskyttet natur i nærheden.

Kan du sætte kryds ved et eller flere af de punkter, er der ingen vej uden om en §8-tilladelse fra kommunen. Men selvom det oftest er umuligt at få udleveret en byggetilladelse, før §8-ansøgningen er godkendt, bliver processen ikke altid prioriteret højt nok:

- Når det gælder byggetilladelser, ved de fleste, at det er en vigtig og tidskrævende proces. Men desværre er der ikke helt den samme opmærksomhed på §8-tilladelsen, som ofte bliver undervurderet. Det er ærgerligt, når man tænker på, hvor afgørende og tidskrævende processen kan være, siger Martin Melchiorsen.

Hvorvidt din grund er kortlagt som forurenet eller muligt forurenet, kan du se på Danmarks Miljøportal.

Forureningskortlagte grunde

Her ses et eksempel på forureningskortlagte grunde fra Danmarks Miljøportal.

2. Hvordan igangsættes den gode ansøgning?

Godt begyndt er halvt fuldendt. Det gælder også for §8-ansøgningen, der bør indledes med en grundig forundersøgelse. Arkivmateriale, historiske undersøgelser af jorden og interviews med tidligere beboere kan være det forarbejde, der gør en afgørende forskel i den sidste ende.

- Vi anbefaler altid at foretage en grundig forundersøgelse. Med den i hånden kan vi sende et indledende oplæg til kommunen, hvor vi forklarer, hvordan vi ønsker at udføre de fysiske undersøgelser. Den tidlige dialog med kommunen sikrer, at vi undersøger lige præcis det nødvendige. Hverken for meget eller for lidt. På den måde er vi kommet langt, allerede når myndighederne har givet deres accept af oplægget, forklarer Flemming Nielsen.

Efter en veloverstået forundersøgelse og dialog med kommunen er tiden moden til fysiske undersøgelser og forklassificering af jorden. Undersøgelserne kan bestå af jordprøver, vandprøver eller poreluftmålinger, der alle bidrager til den risikovurdering, som efterfølgende indsendes sammen med ansøgningen.  

3. Hvor lang tid tager ansøgningsprocessen?

Der går typisk 10 til 12 uger fra den første kontakt med kommunen, til dit byggeri kan igangsættes. Men mange parametre kan forkorte eller i værste fald forlænge perioden til omkring det dobbelte. Først og fremmest kan kommunen bede om yderligere dokumentation, hvis ikke forventningerne er afstemt på forhånd. Og derefter starter den egentlige sagsbehandling.

- I de fleste kommuner tager udarbejdelsen af en §8-tilladelse omkring fire uger. Dog vil man som ansøger kunne opleve relativt store forskelle fra kommune til kommune. Nogle er simpelthen mere vant til byggeri på forurenede grunde og dermed gearede til at håndtere ansøgninger, forklarer Martin Melchiorsen.

 I forlængelse af den kommunale sagsbehandling bliver ansøgningen sendt i en fire ugers høring hos regionen, som skal sikre drikkevandsinteresserne i området.  

4. Hvad gør vi med tilladelsen?

Hvis hverken kommune eller region har indsigelser til din ansøgning, vil du langt om længe få udleveret din §8-tilladelse. Men før skovlen sættes i jorden, er det vigtigt at læse og efterfølge de vilkår, som fremgår af tilladelsen. Kommunen kan blandt andet kræve en dokumentationsrapport med jordregnskab for grunden, når gravearbejdet er afsluttet. Netop dette vilkår kan være få store omkostninger at overse, forklarer Flemming Nielsen:

- Har man undervejs i graveprocessen glemt at tage billeder og holde styr på, hvordan forureningen er håndteret, er det stort set umuligt at aflevere en dokumentationsrapport efterfølgende. Det kan i værste fald betyde, at kommunen kræver supplerende undersøgelser, hvor de nyanlagte bebyggelser skal graves op. Og det vil selvsagt forsinke og fordyre ethvert projekt, siger han.

Udover dokumentationsrapporter kan tilladelsen fra kommunen indeholde krav om miljøteknisk tilsyn fra eksterne eksperter – eksempelvis Franck Miljø- og Geoteknik – under gravearbejdet.

5. Hvad koster processen?

Det er stort set umuligt at forudsige den samlede pris af en §8-ansøgning, før ansøgningsprocessen er påbegyndt. Og da forureningsundersøgelser ofte kan være bekostelige, er det væsentligt at komme i gang med de indledende undersøgelser så tidligt som muligt:

- Det er forundersøgelsen af grunden og jorden, der kvalificerer, hvilke tiltag som nødvendigvis må udføres for at nå frem til en §8-tilladelse. Derfor kan du først lægge et nogenlunde konkret budget for hele §8-ansøgningen, når du har resultaterne fra en veludført forundersøgelse. Og dermed er det afgørende, at forundersøgelsen sættes i gang så tidligt i projektet som muligt, siger Flemming Nielsen. 

Kontakt Martin eller Flemming, hvis du vil vide mere om §8-tilladelsen.Cookies - Vores hjemmeside bruger cookies. Hvis du anvender vores hjemmeside accepterer du, at der gemmes cookies på din computer. Hvad er cookies? Læs mere

Sådan bliver du klogere på geoteknik

Tilmeld dig nyhedsbrevet fra Franck Geoteknik, hvis du vil have fagligt relevante artikler og ny viden fra den geotekniske verden sendt direkte til din indbakke. Vi udkommer cirka fire gange årligt.