Nyheder

Hurtig proces: Fra forurenet fabrik til sikkert spillested

Med Gladsaxe Kommune som både bygherre og miljømyndighed undersøger Franck Miljø- og Geoteknik forureningen på en gammel fabriksgrund. God dialog med myndighederne har givet en effektiv proces.

Nedlagte fabrikslokaler i den københavnske forstad Søborg skal efter sommerferien danne rammen om klavertoner, guitarspil og skønsang. Gladsaxe Kommune har planer om at ombygge dele af en tidligere telefonfabrik til musiklokaler, som skal være til glæde og gavn for områdets borgere.

Men inden ombygningen for alvor kan sættes i gang, må forureningen på den gamle industrigrund risikovurderes. Og det kræver grundige miljøundersøgelser. En opgave miljøafdelingsleder Flemming Nielsen og resten Franck Miljø- og Geotekniks sjællandsafdeling arbejder på netop nu.

- Vi har i løbet af de seneste uger opsat og gennemført poreluftmålinger i ingeniørgange og i gulvet i den del af den store fabriksbygning, som skal ombygges. Målingerne vil gøre os klogere på, om indeklimaet i de konkrete lokaler er påvirket af forureningen fra de gamle produktionsfaciliteter, forklarer Flemming Nielsen.

Kommunen som både bygherre og myndighed
For at sikre det mest effektive arbejde med risikovurdering af forureningen på grunden har Franck Miljø- og Geoteknik været i tæt dialog med Gladsaxe Kommunes miljøafdeling. En tidlig kontakt til den kommunale myndighed er ofte afgørende for, hurtigt at få afklaret et passende omfang af undersøgelserne til en paragraf 8-ansøgning. 

- Vi har haft et særdeles godt samarbejde med Gladsaxe Kommune, som har været hurtige i deres sagsbehandling og svar til os. På den måde kan vi alle arbejde effektivt, hvilket også har været nødvendigt, da sagen har haft en meget stram deadline, forklarer Flemming Nielsen.

Han opfatter det hverken som en fordel eller ulempe, at Gladsaxe Kommune i sagen både agerer bygherre og tilsynsførende myndighed.

- Jeg kan godt se det kuriøse i rollefordelingen, men i praksis gør det ikke nogen forskel. På den ene side er kommunen en helt normal bygherre, og på den anden side har miljøafdelingen været meget professionelle. Blandt andet har de med involvering fra regionen stillet nogle fornuftige krav til os, siger han.

Stram deadline overholdes
Scenarierne for fabriksbygningen i Søborg er ganske klare: Viser prøverne, at indeklimaet har taget skade af den tidligere industriforurening, må der opstilles relevante afværgeløsninger. Men er der modsat ikke tegn på forurening, kan den indvendige ombygning sættes i gang til tiden.

Flemming Nielsen forventer – helt efter den opsatte tidsplan - at have et svar på prøverne inden sommerferien.

Læs vores guide til §8-tilladelsen herCookies - Vores hjemmeside bruger cookies. Hvis du anvender vores hjemmeside accepterer du, at der gemmes cookies på din computer. Hvad er cookies? Læs mere

Sådan bliver du klogere på geoteknik

Tilmeld dig nyhedsbrevet fra Franck Geoteknik, hvis du vil have fagligt relevante artikler og ny viden fra den geotekniske verden sendt direkte til din indbakke. Vi udkommer cirka fire gange årligt.