Nyheder

Kunstgræsbaner kræver forberedelse i alle lag

Det kan gå gruelig galt og koste store summer, når kunstgræsbaner bliver anlagt uden grundig forberedelse. Vi gennemgår skrækscenariet og forklarer dig, hvordan du undgår det.

Danske fodboldklubber anlægger i øjeblikket kunstgræsbaner som aldrig før. DBU anslog sidste år, at der alene i Jylland er rullet kunstgræs ud på mere end 100 fodboldbaner. Men det er ikke nødvendigvis alle baner, der overlever den første vinter – eller den første regnperiode.

Sker anlæggelsen uden systematisk forberedelse, de rigtige materialer og den rette ekspertise, må børn og fodboldspil nemlig hurtigt vige pladsen for gravkøer og genanlæggelse. Og det er ærgerligt, når investeringen ofte lyder på 2,5 til 4 millioner kroner.

Her går det galt
Teknisk assistent hos Franck Miljø- og Geoteknik, Bent Wennerberg, har stor erfaring med rådgivning i forbindelse med anlæggelse af kunstgræsbaner. Og han har mere end én gang set eksempler på, at dårlig eller manglende forberedelse har haft katastrofale konsekvenser.

- Desværre bliver nogle kunstgræsbaner anlagt uden et grundigt nok forarbejde. Oftest ser vi, at det udmønter sig i problemer med afledning af vandet eller ujævnheder i overfladen. Og er skaden først sket, må man i de fleste tilfælde starte processen helt forfra, fordi banen ellers er ubrugelig, siger Bent Wennerberg.

Han peger på, at der bør være betydelig flere krav til anlæggelsen af en kunstgræsbane sammenlignet med eksempelvis en almindelig asfaltvej, som de fleste entreprenører ofte har mere erfaring med. Det gælder særligt i valget af materialer.

- Som regel går det galt, fordi man bruger forkerte materialer i lagene under kunstgræstæppet. Det er vigtigt, at vandet kan trænge ned gennem banen, og derfor må der ikke bruges for store mængder finstof. Et andet eksempel er, at der ikke må bruges et for tykt lag afretningssand, da det kan give en sporkørt overflade, forklarer Bent Wennerberg. 

Kunstgræsbane uden dræn
Oversvømmet: Kunstgræsbane uden tilstrækkeligt dræn.

Alle lag tæller

Når Bent Wennerberg involveres i forberedelsen af anlægsarbejdet på en kunstgræsbane, består hans arbejde i at kontrollere kvaliteten i projektet. Det gælder dels materialevalget og dels underlagets generelle evne til at dræne. Og der er en god grund til at komme så godt og fejlfrit i gang med første lag i anlæggelsen som muligt.

- Under græstæppet er der groft sagt tre lag, som består af udjævnet terræn nederst, bundsikring samt et gruslag øverst med et tyndt afretningslag. Og det er ekstremt vigtigt, at der i alle lag er det samme fald, som selve kunstgræsbanen skal have. Ellers bliver eksempelvis vandafledningen ikke optimal, siger Bent Wennerberg.

Har du spørgsmål til anlæggelsen af kunstgræsbaner, er du mere end velkommen til at kontakte Bent Wennerberg på 7625 9004 eller bwe@geotkenik.dk

Fakta: Sådan er en kunstgræsbane opbygget:

  1. Dræn med filtergrus omkring (hvis jorden ikke er selvdrænende)
  2. Bundsikring
  3. Gruslag (ofte stabilgrus)
  4. Afretningssand (ikke et selvstændigt lag, men kun til afretning af stabilgruset)
  5. Kunstgræstæppe.


Aktuelt

5 ting, du skal vide om Miljøbeskyttelseslovens §19

20 december 2017

Står du som bygherre med et projekt, hvor du skal genanvende eller midlertidigt opbevare overskudsjord fra en forureningskortlagt grund? Så kan du her læse, hvorfor du har behov for en § 19-ansøgning.

Jordhåndteringsplanen er garanti for god projektstyring

20 december 2017

En grundig og tidligt udarbejdet plan for håndtering af jorden kan spare både arbejdstimer og unødige overraskelser i større bygge- og anlægsprojekter. Bliv klogere på, hvorfor jordhåndteringsplanen er et vigtigt redskab – selv når den ikke er påkrævet.

Bygningsscreening: Genanvendelse med god samvittighed

20 december 2017

Grundige undersøgelser er en nødvendighed forud for nedrivning af ældre bygninger. TVP Entreprise bruger Franck Miljø- og Geotekniks hjælp i arbejdet med at frasortere forurenede materialer fra de genanvendelige.

Analysefrie områder: Her er jorden (ikke) giftig

20 december 2017

Særligt i Jylland bruges en undtagelse fra den generelle områdeklassificering af jorden i byzoner som lettere forurenet. Men selvom de analysefrie områder er fritaget for prøvetagningspligt, kan der alligevel være gode argumenter for at tage jordprøver.

Hurtig proces: Fra forurenet fabrik til sikkert spillested

06 juli 2017

Med Gladsaxe Kommune som både bygherre og miljømyndighed undersøger Franck Miljø- og Geoteknik forureningen på en gammel fabriksgrund. God dialog med myndighederne har givet en effektiv proces.

Cookies - Vores hjemmeside bruger cookies. Hvis du anvender vores hjemmeside accepterer du, at der gemmes cookies på din computer. Hvad er cookies? Læs mere

Sådan bliver du klogere på geoteknik

Tilmeld dig nyhedsbrevet fra Franck Geoteknik, hvis du vil have fagligt relevante artikler og ny viden fra den geotekniske verden sendt direkte til din indbakke. Vi udkommer cirka fire gange årligt.