Nyheder

Analysefrie områder: Her er jorden (ikke) giftig

Særligt i Jylland bruges en undtagelse fra den generelle områdeklassificering af jorden i byzoner som lettere forurenet. Men selvom de analysefrie områder er fritaget for prøvetagningspligt, kan der alligevel være gode argumenter for at tage jordprøver.

I de danske byer skal entreprenører og bygherrer tage jordprøver og søge om tilladelse, før de må flytte på jorden fra projekter i byområder. Sådan har virkeligheden set ud siden 1. januar 2008, hvor alle byzoner i Danmark som udgangspunkt har været klassificeret som lettere forurenet.

Men kommunerne har mulighed for at fjerne prøvetagningspligten fra de områdeklassificerede ejendomme. Denne undtagelse fra den normale prøvetagningspligt går under betegnelsen analysefrie områder. Og den kan typisk komme i spil, når den enkelte kommune har viden om grundens historik.

Lettere forurenet eller ren jord
Med til kommunernes vurdering af de analysefrie områder hører samtidig en kategorisering af jorden som enten ren (kategori 1) eller lettere forurenet (kategori 2). I begge tilfælde kan jorden fjernes helt uden forudgående analyser. 

Mens det er billigt at fjerne den rene jord i kategori 1, kan der være flere omkostninger forbundet med at transportere lettere forurenet jord i kategori 2. Og derfor kan jordprøver faktisk være et relevant værktøj, selvom det ikke er lovpligtigt. Det forklarer Martin Maigård Melchiorsen, miljøafdelingsleder i Franck Miljø- og Geoteknik:

- Står man med et projekt, hvor jorden er fastlagt som analysefrit område i kategori 2, kan det være en god ide at tage prøver af den. Kommunernes vurdering er baseret på arkivmateriale, og derfor vil den ikke altid være korrekt. Vi har ofte oplevet, at jorden var ren, selvom den oprindeligt var placeret i kategori 2, siger han.

Lang transport kan bespares
Flere forhold kan have indvirkning på, om det kan betale sig at tage jordprøver i analysefrie områder af kategori 2. Blandt andet har grundens geografiske placering betydning for, hvor dyrt det er at transportere jorden væk. 

- I områder, hvor der er meget langt til nærmeste jordmodtageanlæg, kan det blive dyrt at transportere lettere forurenet jord. Og disse steder kan man som bygherre have en stor interesse i at få undersøgt om jorden er ren. Det kan i sidste ende give en stor besparelse for projektet, siger Martin Maigård Melchiorsen.

Et jysk fænomen

Det er langt fra alle danske kommuner, der benytter de analysefrie områder. Et blik på kortlægning hos Danmarks Miljøportal viser, at vurderingen næsten er et ukendt fænomen på Sjælland, mens flere jyske kommuner har taget muligheden til sig.

- For sjællandske bygherrer kan analysefrie områder være noget helt nyt, fordi det ikke er udbredt på øerne. Og derfor er det vigtigt, at de har muligheden med i baghovedet, hvis de skal arbejde på projekter i Jylland, siger Martin Maigård Melchiorsen.


Kort over områdeklassificering i Aarhus. Lyserøde zoner markerer områdeklassificering med analysepligt. Lilla og gule zoner indikerer analysefrie områder i hhv. kategori 1 og 2. Cookies - Vores hjemmeside bruger cookies. Hvis du anvender vores hjemmeside accepterer du, at der gemmes cookies på din computer. Hvad er cookies? Læs mere

Sådan bliver du klogere på geoteknik

Tilmeld dig nyhedsbrevet fra Franck Geoteknik, hvis du vil have fagligt relevante artikler og ny viden fra den geotekniske verden sendt direkte til din indbakke. Vi udkommer cirka fire gange årligt.