Nyheder

Bygningsscreening: Genanvendelse med god samvittighed

Grundige undersøgelser er en nødvendighed forud for nedrivning af ældre bygninger. TVP Entreprise bruger Franck Miljø- og Geotekniks hjælp i arbejdet med at frasortere forurenede materialer fra de genanvendelige.

Når bygninger fra årene 1950-1977 skal nedrives eller renoveres, indebærer det særlige forureningsmæssige udfordringer. Det ved de alt om hos TVP Entreprise, der har specialiseret sig i sanering af bygninger og ejendomme med fokus på genanvendelse og cirkulær økonomi.

I knap tre årtier var det i dansk byggeri udbredt at benytte materialer med PCB og en række andre miljøfarlige stoffer. Derfor kræver lovgivningen i dag, at bygninger fra den såkaldte PCB-periode bliver undersøgt grundigt, før entreprenører som TVP Entreprise kan gå i gang med nedrivningsarbejdet.

- Den bygningsscreening, som vi har Franck Miljø- og Geoteknik til at foretage, er ikke bare lovpligtig, den er også vigtig for vores videre arbejde. Undersøgelsen hjælper os med at sortere mellem miljøfarlige stoffer og genanvendelige materialer, siger Ditte Rosenberg, ansvarlig for forretningsudvikling hos TVP Entreprise.

Fra arkiv over laboratorium til rapport
Hos Franck Miljø- og Geoteknik har miljøafdelingsleder Martin Maigård Melchiorsen stor erfaring med bygningsscreeninger for blandt andre TVP Entreprise. Hans arbejde med de potentielt forurenede bygninger begynder som oftest med et blik i de offentlige arkiver.

- Før vi tager ud og besøger en bygning, har vi altid på forhånd undersøgt dens historik i blandt andet BBR. Suppleret med vores egen viden og erfaring giver arkivmaterialet os en god ide om, hvilke problemer vi skal undersøge i vores mere grundige besigtigelse af bygningen, siger han og fortsætter:

- Når vi dernæst har dannet os et overblik over ejendommen og lagt en strategi, går vi i gang med den egentlige prøvetagning. Her er målet at tage prøver, der repræsenterer alle de ting i huset, vi har en mistanke til. Det kan være maling, fuger, vinduer, klinker og lignende, forklarer han.

Tagprøve
Prøvetagning af tagmateriale i forbindelse med en bygningsscreening.

På baggrund af en laboratorieanalyser af prøverne udarbejder Franck Miljø- & Geoteknik en endelig rapport. I den fremgår det, om koncentrationen af de forskellige stoffer i bygningen er under, over eller meget over de tilladte grænseværdier. Og om byggeaffaldet dermed er rent, forurenet eller farligt.

Genanvendelse med god samvittighed
For TVP Entreprise handler nedrivning om at udnytte bygningsmassens ressourcer, frem for at deponere alle materialer som affald. Og med rapporten fra Franck Miljø- og Geoteknik i hånden er Ditte Rosenberg og hendes kolleger et skridt tættere på at nå det mål.

- Vi vil gerne genanvende på cirkulær vis, så mursten ikke bare bliver knust til vejfyld, men rent faktisk bliver brugt til mursten igen. Ved hjælp af bygningskortlægningen får vi de miljøfarlige stoffer ud af kredsløbet og de øvrige materialer mærket rene. Så kan vi med god samvittighed bruge dem igen, siger hun.

En nylig nedrivning af en bygning på Læsøvej i Gadbjerg viser med al tydelighed, at der er et potentiale i den cirkulære tilgang til opgaven.

- På landejendommen fandt vi et tag med asbest, maling med tungmetaller og klinker med farlige stoffer. Men der var også rene træspær og vinduer, som vi kunne tage ud og benytte andre steder, siger Ditte Rosenberg. 

I dag stammer 30-35 procent af alt affald i Danmark fra bygge- og anlægsbranchen. Blandt andet derfor er TVP Entreprise i øjeblikket med i et EU-projekt om bedre anvendelse af byggeaffald i samarbejde med Miljøstyrelsen og brancheforeningen Danske Maskinstationer og Entreprenører (DM&E). Cookies - Vores hjemmeside bruger cookies. Hvis du anvender vores hjemmeside accepterer du, at der gemmes cookies på din computer. Hvad er cookies? Læs mere

Sådan bliver du klogere på geoteknik

Tilmeld dig nyhedsbrevet fra Franck Geoteknik, hvis du vil have fagligt relevante artikler og ny viden fra den geotekniske verden sendt direkte til din indbakke. Vi udkommer cirka fire gange årligt.