Nyheder

Jordhåndteringsplanen er garanti for god projektstyring

En grundig og tidligt udarbejdet plan for håndtering af jorden kan spare både arbejdstimer og unødige overraskelser i større bygge- og anlægsprojekter. Bliv klogere på, hvorfor jordhåndteringsplanen er et vigtigt redskab – selv når den ikke er påkrævet.

Opgravning og transport af jord er ofte et uundgåeligt vilkår i forbindelse med bygge- og anlægsprojekter. Og for projekter på grunde, der er kortlagt som forurenet eller muligt forurenet (vidensniveau 1 eller 2), er det særdeles vigtigt at tænke jordarbejdet ind i den allertidligste forberedelsesfase.

Før projektets bygherre må opgrave og flytte den forurenede jord, er det et krav, at kommunen har modtaget og godkendt en såkaldt jordhåndteringsplan. Flemming Nielsen, der er miljøafdelingsleder i Franck Miljø og Geoteknik, forklarer, hvilke ingredienser planen oftest består af.

- Jordhåndteringsplanen kan blandt andet indeholde analyseresultater, situationsplan, graveplan baseret på en forklassificering med oversigt over forureningskilder, en beskrivelse af jordflytning og jordmodtagere samt eventuelle krav om tilsyn og dokumentation. I bund og grund er det en plan for, hvordan man som bygherre forventer at håndtere jorden i sit projekt, siger han. 

Ingen spildtid på Holbæk Havn
Med en veltilrettelagt jordhåndteringsplan har bygherren sikret sig, at myndighedernes forskellige behandlinger er afklaret i god tid. Og det betyder, at projektet altid er forberedt til det næste skridt i processen – uden unødig ventetid.

I et aktuelt byggeprojekt på Holbæk Havn betød det, at selv ikke forureningsmistænkt jord blev en stopklods for fremdriften. Franck Miljø og Geoteknik var rådgiver på projektet, hvori der på forhånd var taget højde for alle de vigtige detaljer i håndteringen af den potentielt forurenede jord.

- På baggrund af en mistanke om markant forurening måtte vi foretage undersøgelser på områder af grunden, som var meget tidskrævende. Men ved løbende at oplægge den undersøgte jord i midlertidige jordmiler på bestemte placeringer, kunne vi sikre, at entreprenørens dyre maskiner ikke skulle stå og vente på resultaterne af vores undersøgelser, siger Flemming Nielsen

Den midlertidige oplægning af jorden var mulig, fordi det i jordhåndteringsplanen på forhånd var aftalt med Holbæk Kommune. Blandt andet blev den forurenede jord placeret på et fast anlæg, så forureningen ikke blev spredt til havnebassinet. Dette krævede, at kommunen skulle tage stilling til, om en § 19-tilladelse var nødvendig. Du kan læse yderligere om § 19-tilladelser i denne artikel.


Oversigtsfoto af Holbæk Havn med markering af de seks jordmiler.

Et glimrende projektstyringsredskab

Selvom jordhåndteringsplanen ikke er krav på projekter, der kun håndterer ren jord, er der alligevel gode argumenter for at benytte den som projektstyringsredskab. Ikke mindst af hensyn til ressourcer og økonomi.

- Jeg mener, at ethvert bygge- og anlægsprojekt af en vis størrelse vil have gavn af at have en jordhåndteringsplan. Den giver et godt overblik over udgifterne på forhånd, og den effektiviserer tiden i marken, siger Flemming Nielsen, miljøafdelingsleder i Franck Miljø- og Geoteknik.

Hvis du har spørgsmål, der drejer sig om jordhåndteringsplaner, er du velkomment til at kontakte Flemming.Cookies - Vores hjemmeside bruger cookies. Hvis du anvender vores hjemmeside accepterer du, at der gemmes cookies på din computer. Hvad er cookies? Læs mere

Sådan bliver du klogere på geoteknik

Tilmeld dig nyhedsbrevet fra Franck Geoteknik, hvis du vil have fagligt relevante artikler og ny viden fra den geotekniske verden sendt direkte til din indbakke. Vi udkommer cirka fire gange årligt.