Nyheder

Derfor er risikovurdering en god idé

Det kan spare dig for tid, dyre ekstraudgifter og betydelige skader at få udarbejdet en risikovurdering, inden et byggeri går i gang. Vi fortæller dig hvorfor, og giver dig fire typiske situationer, hvor risikovurderinger er uundværlige.  

Det kan være godt givet ud at have gjort sine forberedelser, inden første spadestik til et byggeprojekt bliver taget. En risikovurdering kan spare bygherren for mange uhensigtsmæssige konsekvenser.

– Der knytter sig altid en vis risiko til ethvert byggeri, og desværre sker det alt for ofte, at der for eksempel sker skader på naboer i forbindelse med funderingsarbejde. De fleste kunne have været minimeret eller helt undgået med bedre forberedelse i form af en risikovurdering, lyder det fra Jesper Ravn, ingeniør og afdelingsleder hos Franck Miljø- & Geoteknik.

Du er underlagt byggeloven
Helt konkret går risikovurdering ud på at vurdere størrelsen af risikoen for skader på nabobygninger, når et byggeri sættes i gang. Ved at kende risikoforholdene kan du enten fjerne dem, eller de kan få særlig opmærksomhed for at minimere skaderne.

Ifølge byggelovens §12 forpligter du dig som bygherre på at gøre, hvad du kan for at sikre omkringliggende grunde, bygninger og ledningsanlæg i forbindelse med fundering og udgravning.

Hvis jordbundsforholdene eller andre forhold indebærer en risiko for skader, kan kommunalbestyrelsen stille særlige krav til bygningens funderingsmetode, eksempelvis at der ikke må bygges kældre eller laves sænkninger af grundvandsstanden.

Her er nogle af de typiske situationer, hvor en risikovurdering især er vigtig, og hvor du bør få foretaget en risikovurdering for at undgå uhensigtsmæssige skader.

1. Vibrationsskader
Hvis bygninger bliver udsat for høje vibrationer over længere tid, kan det medføre skader i form af revner og sætninger. Det kan være fra piloteringspæle, som rammes i jorden, eller vibrationer fra mindre maskiner, som eksempelvis en pladevibrator.

2. Sætningsskader som følge af sænkning af grundvand
Denne sætningsskade opstår, når jorden under huset sætter sig uens, efter at grundvandsstanden er sænket. Normalt forårsager en kortvarig grundvandssænkning ikke betydelige sætningsskader på huse, mens langvarige grundvandssænkninger øger risikoen væsentligt. 

3. Jordskred i forbindelse med udgravninger
Når der skal udgraves til større dybder, er det vigtigt at være særligt påpasselig, da jordskred kan have alvorlige konsekvenser for dem, der arbejder i udgravningerne. Det skal undersøges, om der er forhold i jorden, der skal tages særligt hensyn til, for eksempel sand, plastisk ler, mose, vandårer eller andre særlige forhold som eksempelvis højtliggende grundvandsspejl.

4. Sætningsskader fra udgravninger tæt på nabobygninger
Når du skal have gravet en eksisterende bygning op – særligt dem, der er funderet i sand, kræver det ekstrem forsigtighed, da al bæreevnen kommer fra trykket fra jorden ved siden af. Fjerner du jorden, fjerner du bæreevnen, og hvis for meget bliver fjernet ad gangen, fører det næsten altid til brud, store sætninger og i værste fald sammenstyrtning.

Har du spørgsmål vedrørende risikovurderinger, er du meget velkommen til at kontakte Jesper Ravn, afdelingsdirektør i Franck Miljø og Geoteknik, på jrv@geoteknik.dk .Cookies - Vores hjemmeside bruger cookies. Hvis du anvender vores hjemmeside accepterer du, at der gemmes cookies på din computer. Hvad er cookies? Læs mere

Sådan bliver du klogere på geoteknik

Tilmeld dig nyhedsbrevet fra Franck Geoteknik, hvis du vil have fagligt relevante artikler og ny viden fra den geotekniske verden sendt direkte til din indbakke. Vi udkommer cirka fire gange årligt.