Geobor S Wireline DATC

Vi har investeret i kerneboringsudstyret Geobor S Wireline DATC, som gør, at vi kan udtage intakte kerneprøver i dimension 102 mm i op til 1,5 m i længden. Kerneprøverne hentes op af borehullet ved hjælp af et wirelinesystem og kan udtages fra stor dybde.

Kerneboringerne kan udføres i alle faste jordarter. Kerneboringer udføres bl.a. hvor man vil kende kalkens egenskaber, således, at der kan foretages en optimering af styrkeegenskaberne.

De opborede kerneprøver pakkes og forsejles straks således at fugtigheden bevares og orienteringsretningen angives. Herefter kan der udføres specielle laboratorieforsøg på intaktprøverne i form af point load forsøg på kalkprøver og trykforsøg til fastlæggelse af jordens styrkeegenskaber. Kalkens sprækkesystem beskrives samt aflejringens hårdhed og der foretages en nøjagtig laggrænsebestemmelse.

Vores kerneboreudstyr er monteret på borerigge med bælter, hvilket gør, at vi kan komme frem de mest utilgængelige steder. Vi har bl.a. kerneboret fra flåde i søer, udført boringer imellem autoværn midt på motorveje og boret på små utilgængelige skovstier m.m.

Vi startede op med kerneboringer i efteråret 2011 og vi har allerede samlet udført mere end 1 km kerneboringer for flere projekter. Vores kerneprocenter ligger mellem 80% og 100 %, så vi kan allerede nu sige, at "vi leverer varen".

Vi kan tilbyde både kerneboringer som underentreprenører og som totalrådgivere.