Skal din olietank sløjfes?

Alle olietanke har en begrænset levetid. Jo ældre en tank er, desto større risiko er der for et olieudslip. Det er desuden lovpligtigt at sløjfe nedgravede tanke, der er mere end 40 år gamle. Tal med din kommune om evt. tilskud, hvis du udskifter dit oliefyr med f.eks. varmepumpe, solvarme eller fjernvarme.    

Sløjfning af tank

Skal din tank sløjfes, anbefaler vi, at du graver tanken op. Fordelen ved at opgrave tanken er, at der hurtigt kan dannes et overblik over, hvorvidt der er en forurening. Har tanken været utæt, er der lavet en forsikringsordning mellem olieselskaberne i Danmark og forsikringsselskabet Topdanmark. Forsikringen dækker udgifterne ved  oprensning efter en olieforurening af jorden. Forsikringen dækker indtil 6 måneder efter en tank er taget ud af brug. Det kræver dog at din olietank er lovlig, at den rummer mindre end 6.000 liter, og at mindst 50% af det areal, der opvarmes, bruges til bolig.
Vores service omfatter ikke selve opgravningen eller sløjfningen af tanken.
Når du har fået opgravet tanken, kan vi udtage jordprøver til analyse, og undersøge om der har været olieudslip. Resultatet af undersøgelsen afrapporteres i et kort notat, vedlagt analyserapport, der skal godkendes af den pågældende kommune. Dette notat kan bruges som senere dokumentation for at der ikke er forurening fx. i forbindelse med salg.

Undersøgelse ved nedgravet tank

Har du mistanke om, at din nuværende olietank er utæt, eller overvejer du at købe en ejendom med en nedgravet olietank, kan vi hurtigt og nemt lave en forureningsundersøgelse.

En forureningsundersøgelse ved en olietank vil typisk omfatte 2 boringer, en langs tankens side til bunden af tankgraven og en ved rørføringen. Boringerne kan udføres med minirig eller manuelt ved hjælp af håndbor.

Resultatet af undersøgelsen afrapporteres i et kort notat, vedlagt analyserapport, borejournaler samt en skitsetegning.

Træffes der en olieforurening, kan vi hjælpe med at afgrænse omfanget af forureningen, eller bistå med tilsyn ved afgravning samt stå for kontakten til myndighederne.

I forbindelse med salg kan det være vigtigt at dokumentere, at grunden er ren og at der ikke er efterladt forurening fra en tank.