§19 tilladelse - genindbygning af jord

På en ejendom i Kolding skulle der terrænreguleres i forbindelse med byggeri af en børneinstitution. Franck Miljø- & Geoteknik udarbejdede en jordhåndteringsplan og på basis af denne blev det besluttet, at søge kommunal tilladelse til at genindbygge godt 3.000 m3 let forurenet jord. 

For at forhindre kontakt til den let forurenede jord blev der udlagt et orange markeringsnet og 0,5 m ren jord herover.