§8 tilladelse til boligbyggeri på forurenet jord

I forbindelse med boligbyggeri af 7 stk. punkthuse på en tidligere industrigrund i Aarhus N. har Franck Miljø & Geoteknik søgt om en §8 tilladelse da ejendommen var kortlagt som muligvis forurenet (V1).

Der blev indsamlet historisk materiale og udarbejdet en rapport om de tidligere aktiviteter på ejendommen. Der blev gennemført en forureningsundersøgelse, og udarbejdet en jordhåndteringsplan for mere end 30.000 ton overskudsjord. Nedgravede olietanke og påtruffen forurening blev bortgravet under miljøtilsyn. Vilkårene i §8 tilladelsen blev dokumenteret opfyldt, og ibrugtagningstilladelse givet af Aarhus Kommune.

Projektet løb fra 2014 til 2020.