Udvidelse af regnvandsbassin i Horsens

For at forhindre oversvømmelser i Hatting by, som følge af øget udledning af tag- og overfladevand, skulle et eksisterende regnvandsbassin i Horsens udvides.

Projektet involverede en midlertidig grundvandssænkning. Da mængden af grundvand der skulle sænkes androg mere end 100.000 m3 skulle der ansøges om en tilladelse efter Vandforsyningsloven, og herunder gennemføres en VVM screening for mulig påvirkning af miljøet.