Indholdet af organisk materiale 

For at bestemme indholdet af organisk materiale foretager vi en glødetabsprøve, hvor 50 gram jord puttes i en lille keramikbeholder, som opvarmes til 550 grader.

Efter tre timer i ovnen kan man bestemme glødetabet og dermed mængden af svundet organisk materiale, altså muld.

Hvis mængden af muld er under 1,0-1,5 %, kan der som regel godt fortsat funderes på materialet.

Mellem 1,5 og 2 % kræver supplerende vurderinger fra ingeniørernes side, og er muldindholdet over 2 %, anser vi jorden for problematisk.

Vi laver også glødetab, hvis geologerne er i tvivl, om det meget mørke materiale virkelig er muld, eller om det måske drejer sig om mangan-udfældninger eller andet.

Fakta om vores laboratorier

  • Alle forsøg, der udføres i Franck Miljø - & Geotekniks laboratorier, finder sted i overensstemmelse med DS/EN standarder og Vejteknisk Instituts provisoriske prøvningsmetoder.
  • Franck Miljø - & Geoteknik er tilsluttet Vejteknisk Instituts frivillige ordning omkring ringprøvningsforsøg, for at sikre en høj kvalitet.
  • Franck Miljø - & Geoteknik har mere end 30 års erfaring med geotekniske undersøgelser.