Forholdet mellem groft og fint materiale

Mål for et materiales relative indhold af fine bestanddele og deres plastiske egenskaber og bestemmelse af kvaliteten af en sandprøve. Den beskriver forholdet mellem groft og fint materiale.

Fakta om vores laboratorier

  • Alle forsøg, der udføres i Franck Miljø - & Geotekniks laboratorier, finder sted i overensstemmelse med DS/EN standarder og Vejteknisk Instituts provisoriske prøvningsmetoder.
  • Franck Miljø - & Geoteknik er tilsluttet Vejteknisk Instituts frivillige ordning omkring ringprøvningsforsøg, for at sikre en høj kvalitet.
  • Franck Miljø - & Geoteknik har mere end 30 års erfaring med geotekniske undersøgelser.