Plasticitetsindeks, ler og plasticitet

Ler kan være meget følsom overfor ændringer i det naturlige vandindhold. Jo større plasticitet, jo større indflydelse har vandindholdet. Det kan derfor have stor betydning i forhold til planlægning af byggeri om leret er fed/plastisk.

Plasticitetsindeks indikerer hvor plastisk en ler er.

Ved denne prøvningsmetode bestemmes det vandindholdsinterval, på den fraktion der er under 0,425 mm, hvor materialet optræder i plastisk tilstand.

Fakta om vores laboratorier

  • Alle forsøg, der udføres i Franck Miljø - & Geotekniks laboratorier, finder sted i overensstemmelse med DS/EN standarder og Vejteknisk Instituts provisoriske prøvningsmetoder.
  • Franck Miljø - & Geoteknik er tilsluttet Vejteknisk Instituts frivillige ordning omkring ringprøvningsforsøg, for at sikre en høj kvalitet.
  • Franck Miljø - & Geoteknik har mere end 30 års erfaring med geotekniske undersøgelser.