Vi laver sigteanalyser på eget laboratorium

Metode til bestemmelse af kornstørrelsesfordelingen i en prøve af sand eller grus ved hjælp af et sæt sigter.

Få en kvalitetsbestemmelse af sand og grus med en sigteanalyse - for eksempel i forbindelse med nedsivningsanlæg eller genindbygning af sand.

Vi laver sigteanalyserne på vores eget laboratorium, og du kan selv vælge, om du vil sende/aflevere prøverne til os eller om Franck Miljø - & Geoteknik skal stå for udtagning af prøverne.

Resultatet af sigteprøverne leveres med et kort notat om prøvens kvalitet.     

Fakta om vores laboratorium

  • Alle forsøg, der udføres i Franck Miljø - & Geotekniks laboratorier, finder sted i overensstemmelse med DS/EN standarder og Vejteknisk Instituts provisoriske prøvningsmetoder.
  • Franck Miljø - & Geoteknik er tilsluttet Vejteknisk Instituts frivillige ordning omkring ringprøvningsforsøg, for at sikre en høj kvalitet.
  • Franck Miljø - & Geoteknik har mere end 30 års erfaring med geotekniske undersøgelser.