Materialets hårrørsvirkning

Kapillaritet, udtryk for et materialets hårrørsvirkning, dvs. evne til at suge væske op. 

Finkornede materialer (>0,063 mm) har høj kapillaritet, men lav permeabilitet (gennemtrængelighed).

Fakta om vores laboratorier

  • Alle forsøg, der udføres i Franck Miljø - & Geotekniks laboratorier, finder sted i overensstemmelse med DS/EN standarder og Vejteknisk Instituts provisoriske prøvningsmetoder.
  • Franck Miljø - & Geoteknik er tilsluttet Vejteknisk Instituts frivillige ordning omkring ringprøvningsforsøg, for at sikre en høj kvalitet.
  • Franck Miljø - & Geoteknik har mere end 30 års erfaring med geotekniske undersøgelser.