Laboratorier og forsøg

Vi udfører en del forsøg i vores laboratorier. Forsøgene er med til at bestemme jordens egenskaber og egnethed til de forskellige projekter.

Alle vores boringer bliver undersøgt af vores geolog, der laver en detaljeret geologisk bedømmelse af jorden.

Vandindholdet bestemmes desuden i alle prøver. Herefter kan der bestemmes flere parametre på prøverne, fx. sigteanalyse, for at bestemme kornstørrelsesfordelingen eller glødetab for at bestemme indholdet af organisk materiale i prøverne.