Når jordprøverne skal bedømmes geologisk, træder geologen til

Der foretages en detaljeret geologisk bedømmelse af jordprøver, specielt med henblik på aldersdatering og aflejringsmiljø.

Geologernes vigtigste opgave er at fastslå, hvor langt nede de bæredygtige lag befinder sig. De bæredygtige lag kan f.eks. være moræneler, som består af mindst 12-14 % ler samt et varierende indhold af silt, sand, grus, sten og blokke, som er blevet kraftigt kompakteret under isens tryk.

En bæredygtig  aflejring kan også være smeltevandssand, der som regel ligger oven på moræneleret, da sandet er aflejret i den sene del af glacialperioden.

Det kan være svært at se, hvad der er fyldsand, og hvad der er intakt smeltevandssand. Mange gange bruger man smeltevandssand fra grusgrave til at fylde op med, og her gælder det om at være ekstra påpasselig, så vi er sikre på, at vi virkelig er nede i bæredygtigt materiale. Ved tvivlstilfælde sker det, at vi selv er nødt til at tage ud for at se stedet med egne øjne.

Det kan også være svært at skelne mellem smeltevandssand og marint sand, hvis det drejer sig om prøver fra et kystnært område. Ved tvivlstilfælde går vi i første omgang typisk ind på Kort og Matrikelstyrelsens hjemmeside for at se nærmere på, om en specifik boring skulle ligge i et gammelt marint område, hvilket selvfølgelig bestyrker mistanken om marint sand.

Problemet med marint sand er, at der ofte længere nede kan komme et organisk lag af tørv, hvorimod smeltevandssand næsten altid hviler på faste lag. Så har man med marint sand at gøre, er det vigtigt at vide, hvad det næste lag består af. Det sker, at vi anbefaler uddybende eller helt nye boringer på stedet for at kunne være helt sikre.

Ingen reagensglas

Selv om vi befinder os i et laboratorium, er der ingen reagensglas med boblende væsker at se. Faktisk er lidt saltsyre stort set det eneste kemikalie, der bruges - nemlig for at nedbryde kalk i prøver, hvor der hersker tvivl, om hvorvidt det drejer sig om moræneler eller flydejord, som er mindre stabilt.

Den vigtige muldbestemmelse

De øverste lag i en boreprøve vil i mange tilfælde bestå af muld og fyld. I byer og på tidligere bebyggede grunde vil de øverste lag ofte indeholde fyld i form af murbrokker, jord mv.

Indholdet af organisk materiale 

For at bestemme indholdet af organisk materiale foretager vi en glødetabsprøve .

Prøverne gemmes i 14 dage

Laboratoriets resultater af en jordprøves vandindhold samt den geologiske bedømmelse er vigtige delelementer, der skal til for at fuldende den geotekniske rapport. Den geotekniske rapport udføres af Franck Miljø- og Geotekniks rådgivende ingeniører. De færdigundersøgte prøver opbevares i laboratoriet i 14 dage, med mindre andet skulle være aftalt med kunden.

Fakta om vores laboratorier

  • Alle forsøg, der udføres i Franck Miljø - & Geotekniks laboratorier, finder sted i overensstemmelse med DS/EN standarder og Vejteknisk Instituts provisoriske prøvningsmetoder.
  • Franck Miljø - & Geoteknik er tilsluttet Vejteknisk Instituts frivillige ordning omkring ringprøvningsforsøg, for at sikre en høj kvalitet.
  • Franck Miljø - & Geoteknik har mere end 30 års erfaring med geotekniske undersøgelser.