Tørkeskader på bygninger som følge af udtørring af lerholdig jord

Tørkeperioder kan medføre væsentlige skader på bygninger, hvilket kan resultere i både økonomiske og sikkerhedsmæssige konsekvenser for bygninger.

For at kunne håndtere disse skader effektivt, er det afgørende at forstå, hvordan tørkeskader opstår.

Denne artikel vil vi undersøge årsagerne til tørkeskader, deres manifestationer, metoder til afværgelse, samt strategier for forebyggelse.

Årsager til Tørkeskader

Visse ler arter er kendte for deres evne til at udvide sig ved fugttilførsel og trække sig sammen, når de tørrer.

Denne adfærd kan medføre bevægelse i bygningers fundament, hvilket kan resultere i revner, forskydninger og i ekstreme tilfælde, kollaps.

De vigtigste faktorer, der påvirker udtørringen af lerjord, omfatter:

  • Ler art: Det er essentielt, at det er en ler art, som kan påvirkes af fugtindholdet. Ikke alle ler arter besidder denne egenskab, og den varierer i intensitet. Ler arter som montmorillonit, kaolinit og illit er særligt følsomme over for udtørring. Montmorillonit er kendt for sin høje ekspansivitet og stærke evne til at absorbere vand, hvilket gør den meget reaktiv over for ændringer i fugtigheden. Kaolinit er mere stabil og viser moderat ekspansivitet og lav krympning, mens illit har en mellemposition med moderat ekspansivitet og stabilitet.
  • Klimatiske betingelser: Tørre somre og varierende nedbørsmønstre kan reducere jordens fugtindhold, hvilket fører til udtørring og krympning af lerjorden.
  • Vegetation: Træer og andre dybdegående planter kan absorbere store mængder vand fra jorden, hvilket forværrer udtørringen. Rødderne fra modne træer kan strække sig langt under bygningens fundament, hvilket forværrer problemet​.
  • Menneskelige aktiviteter: Byggeaktiviteter, der kræver omfattende udgravning, og installation af infrastruktur som veje og afløb kan ændre vandafstrømningen og reducere jordens fugtindhold​.

Skader 

Skader fra udtørring af lerjord viser sig ofte som revner i fundamenter og vægge, især under tørkeperioder når vegetationen vokser mest.

Skaderne er sædvanligvis mest omfattende nær store træer og buske. Hvis det er vegetationen der er hovedårsagen vil revnerne typisk udvide sig i takt med at vegetationen vokser sig større. 

Når skaderen er opstået

For at træffe de rigtige afgørende beslutninger, er det essentielt at handle på et oplyst grundlag.

Det er afgørende at identificere årsagen til sætningsskader for effektivt at kunne stoppe dem.

Hvis sætningerne fortsætter, mens revnerne repareres, kan reparationerne i værste fald være værdiløse.

Forebyggelse 

Inden byggeriet starter, er det afgørende at udføre en grundig analyse af jordbundsforholdene for at bedømme risikoen for tørkeskader. Ved risiko for tørkeskader vil følgende foranstaltninger typisk være mest effektive for at undgå fremtidige tørkeskader:

  • Vegetationsstyring: Plantning af træer og buske i sikker afstand fra bygningen for at reducere vandoptagelsen i jordlagene nær fundamentet.
  • Fundamentet: Afhængig af lerets type kan det være nødvendigt at styrke fundamentet med armering og forøge funderingsdybden.
  • Effektiv dræning: Etablering af effektiv overfladevandafledning og installation af dræning rundt om fundamentet for at undgå ophobning af vand.​

Erstatningsmuligheder og betingelser

Naturskaderådet tilbyder dækning for tørkeskader, der påvirker bygninger som følge af udtørring af lerholdig jord. Den nye tørkeskadeordning, der trådte i kraft den 1. juli 2022, gør det muligt for boligejere at få erstatning for skader som følge af langvarig tørke.

Der er dog en række betingeler der skal være opfyldt for at komme i betragtning til erstatning.
Læs mere om betingelserne her

Kontakt os

Er du bekymret for sætningsskader i dit hus, eller ønsker du at forebygge dem, er en jordbundsundersøgelse den rette vej frem. Kontakt os i dag for at få en professionel vurdering og en skræddersyet løsning til dine behov. Vi står klar til at hjælpe dig med ekspertise og erfaring, der sikrer det bedste resultat for dit projekt.

Besøg os på Linkedin

På vores LinkedIn-side kan du læse mere om aktuelle opgaver, ledige stillinger og forskellige tiltag og aktiviteter.

Klik her