Kontrol af udgravninger

Vi udfører kontrol af udgravninger for at sikre, at data fra jordbundsundersøgelserne er korrekte. Udgravningskontrol bør foretages af en geoteknisk kyndig person, da vedkommende står inde for, at funderingen stemmer med de forudsætninger, projektet gennemføres under.   

I forbindelse med komprimering / genindbygning af råjord, sand- og grusfyld mv. er det vigtigt, at materialet komprimeres optimalt.

Hos Franck Miljø- og Geoteknik kan vi rykke ud med kort varsel og føre tilsyn og lave kontrol,  så bygge- og gravearbejdet kan godkendes uden for store forsinkelser på projektet.