Tørkeskadeordning

I juli 2022 blev en ny tørkeskadeordning indført i Danmark, hvilket giver husejere mulighed for at få erstatning for bygningsskader forårsaget af langvarig tørke. Denne ordning blev etableret for at hjælpe med at afbøde skader, som tidligere ikke blev dækket af standardforsikringer, især efter den alvorlige tørke i 2018​

Hvordan ordningen fungerer:

Når en ejendom oplever skader som sætningsrevner på grund af langvarig tørke, kan ejeren anmelde skaden til deres forsikringsselskab. Hvis skaden ikke er dækket af den almindelige husforsikring, sendes anmeldelsen videre til Naturskaderådet. Naturskaderådet foretager derefter en uvildig undersøgelse af skadestedet ved hjælp af vurderingseksperter for at afgøre, om skaden skyldes tørke​.

Kriterier for Dækning:

Ordningen dækker kun væsentlige skader på bygninger, ikke mindre kosmetiske skader. For at være berettiget til erstatning skal skaden være betydelig og ikke dækket af almindelig forsikring. Skaderne skal desuden anmeldes inden for to måneder efter, at de er opstået. Naturskaderådet vurderer herefter, om der har været en tilstrækkelig tørkeperiode til at forårsage skaden​.

Ydermere skal der laves en undersøgelse der fastsætter om skaderne kan skyldes tørke.

Der er forskellige forhold, der enten er obligatoriske i en skadestedsundersøgelse og den tilhørende rapport, eller forhold som kan være medvirkende til at belyse en undersøgelse yderligere. herunder er angivet de
væsentligste elementer, der enten er obligatoriske eller anbefales som supplerende til afklaring af en tørkesituation:

  • Geotekniske boringer
  • Kornstørrelsesfordeling
  • Lermineralogisk sammensætning
  • Plasticitetsindeks
  • Beskrivelse af funderingsforhold
  • Beskrivelse af grundvandsforhold
  • Beskrivelse af trævækster nær skadelidte ejendom (trætype, afstand og højde af træerne)

Kontakt os

Er du bekymret for sætningsskader i dit hus, eller ønsker du at forebygge dem, er en jordbundsundersøgelse den rette vej frem. Kontakt os i dag for at få en professionel vurdering og en skræddersyet løsning til dine behov. Vi står klar til at hjælpe dig med ekspertise og erfaring, der sikrer det bedste resultat for dit projekt.