Fokus på miljøet

I Danmark er der stor fokus på miljøet og udledning af forurenende stoffer. Miljøstyrelsen har blandt andet fastsat regler for flytning af jord og håndtering af jord fra forurenede områder. Da der ikke altid har været stor fokus på miljøet, findes der er i dag mange forurenede arealer, som vi ikke kender til.
     
For at forhindre spredning af forureninger har regionerne kortlagt grunde med forurening (V2) eller mistanke om forurening (V1). For disse områder gælder særlige regler, der skal følges ved anvendelse, byggeri og håndtering af jorden fra disse områder.
    
Er din grund V1- eller V2 kortlagt, kan Franck Miljø- og Geoteknik bistå med miljøvurderinger og undersøgelser af jorden, samt håndtere kontakten med de relevante myndigheder for at få de nødvendige godkendelser til at flytte jorden.
   
Hos Franck Miljø- og Geoteknik har vi et solidt overblik over håndtering af forurenet jord. Det kan være alt fra kontakt med myndighederne i hele landet, til prøvetagning af jorden, tolkning af analyseresultater og rådgivning.