Vi kan udføre kontrolopmålinger af udgravningerne

Vi kan tilbyde at udføre kontrolopmålinger af udgravningerne i forbindelse med bygge-/anlægsopgaver og jordflytning/jorddepoter.

Kontrolopmålingerne kan bruges effektivt til løbende kontrol og styring af udskiftningsmængderne og som afslutningsvis dokumentation for udskiftningens omfang eller depotets størrelse.

Resultatet kan leveres som beregning af mængde med visualisering som f.eks. kurveplan mv.

I tilfælde af ekstra udgravninger kan f.eks. ekstraudgravningen dokumenteres meget overbevisende på byggeriets situationsplan, med dybdeskalering i farver.