Dokumentation af eksisterende skader

I forbindelse med større anlægsarbejde som gravearbejder, ramning af pæle eller spuns, grundvandssænkningen o.lign kan det være en god ide at dokumentere eksisterende skader.

Der kan blive rejst økonomisk krav i forbindelse med påståede skader og for at undgå en tvist mellem husejer og bygherre, fotoregistreres ejendommenes tilstand derfor før påbegyndelse af anlægsarbejdet.

Fotoregistrering er en dokumentation af bygningernes tilstand 

inden anlægsarbejdets start og vil kunne sammenholdes med evt. observerede skader efter anlægsarbejdet for at kunne fastslå, om dette kunne være skyld i skaden.

Fotoregistreringen har til formål at belyse ejendommenes generelle tilstand, og hvor der konstateres revner bliver disse målt, og der foretages en kategorisering af revnevidderne.

Vi tilbyder fotoregistrering med kort varsel af høj kvalitet.