Måling af bæreevnen på underbund og vejmaterialer

Formålet med metoden er at bestemme E-værdien af ubundne vejmaterialer i marken.

Minifaldloddet bruges til måling af bæreevnen på underbund og ubundne vejmaterialer.

Prøvningsmetoden kan anvendes ved undersøgelser til vurdering af de fleste ubundne materialetyper. Udstyret giver simple målinger af bæreevnen af råjord og komprimerede sand- og grusmaterialer.

Anlæg af veje kræver, blandt meget andet, information om vejmaterialerne før, under og efter arbejdets udførelse.

Nøjagtigt kendskab til bæreevnen af de ubundne befæstelseslag under vejens anlæg giver mulighed for optimering af vejens dimensionering.

Med målinger under byggeriet af vejen vil man kunne sikre ensartet bæreevne, hvilket må forventes at forøge vejbefæstelsens levetid.