Kontrol af pælenes bæreevner

I forbindelse med nedramningen af pæle er det vigtigt at udføre kontrol med pælenes bæreevner.

Omhyggelig kontrol med pælenes bæreevner under rammearbejdet, kan ofte være årsag til store besparelser for bygherren.

Desuden sikres dokumentation til kvalitetssikring af byggeriet.