Kend topografien inden du går igang med at planlægge projektet

Vores landmåler laver et fladenivellement af grunden, så du præcist kender topografien, inden du går igang med at planlægge projektet.

Som udgangspunkt udføres fladenivellementet i et net af 10 x 10 m. Er terrænet stærkt kuperet, indmåles der i et tættere net.

Vi indmåler i kotesystem DVR90 og leverer kort over grunden med højdekurver indtegnet. Højdekurveplan leveres i Autocad eller PDF-format efter ønske, indtegnet på fremsendt situationsplan eller matrikelkort.

Dokumentation af afgravning.

Ved dybe afgravninger kan det være en fordel med nivellement af afgravningsfladen, som senere dokumentation for bund af sandpude.

Nivellementet kan også bruges som dokumentatoin for mængden af afgravet jord i økonomiske tvivlsspørgsmål mellem bygherre og entreprenør.