Jordbundsundersøgelser er en punktundersøgelse

Ansvaret for korrekte oplysninger om jordbundsforholdene påhviler naturligvis det geotekniske firma. Det er dog vigtigt at gøre sig klart, at en jordbundsundersøgelse som regel er en punktundersøgelse. Der skal derfor foretages kontrolinspektioner.

Disse bør foretages af en geoteknisk kyndig person, idet den der udfører kontrollen, indestår for funderingens overensstemmelse med de forudsætninger, projektet gennemføres under.

Normale kontrolrutiner består af en verifikation af de angivne styrkeparametre samt en geologisk vurdering.

Franck Miljø - & Geoteknik kan normalt rykke hurtigt ud og da vi kan bistå med hurtige og kompetente løsninger, er der penge at spare for byggepladsen.