Hotel og boligbyggeri i Aalborg

I forbindelse med kommende bolig- og hotelbyggeri i Aalborg skulle en gammel erhvervsbygning fra 1902 rives ned. Med henblik på at kunne sortere byggeaffaldet korrekt kræver myndighederne en undersøgelse for forurenende stoffer i henholdsvis maling, tagplader, isolering, fuger, klinker mv.

Franck Miljø & Geoteknik udtog 27 materialeprøver hvorpå der blev udført 47 kemiske analyser. Resultatet var, at der blev konstateret 3 tilfælde af farligt affald, 12 tilfælde af forurenet affald og 12 tilfælde hvor prøverne overholdt kriterierne for rent affald. Det farlige affald stammede fra lakerede døre- og dørkarme, gulvmaling i en kælder samt lakerede radiatorer.