Historik og oplæg til undersøgelse

I forbindelse med byggeri af 8 stk. parcelhuse på en kortlagt ejendom i Brande var der behov for en forureningsundersøgelse. Franck Miljø & Geoteknik indhentede arkivmateriale fra kommunens bygge- og miljøsagsarkiv, fra Region Midtjyllands kortlægningsarkiver samt gennemgik historiske flyfoto. Alt sammen for at kunne beskrive de aktiviteter som kunne have givet anledning til forurening på ejendommen og lave et oplæg til undersøgelser. Undersøgelsesoplægget blev indsendt til myndighederne til kommentering og på basis af tilbagemelding blev der gennemført en godkendt forureningsundersøgelse.