Tilladelse til at pumpe vand bort fra byggegrund

I forbindelse med bortledning af vand fra en byggegrube eller lignende er der ofte behov for at bortlede grundvand. Skal vandet ledes til kloak kræves en tilslutningstilladelse. Skal vandet ledes til en å eller havet kræves en udledningstilladelse.

På en central byggegrund midt i Aarhus var der behov for at sænke grundvandet 4 m i forbindelse med opbygning af en bundplade til parkeringskælder. Sænkningen stod på i 8.

Forinden bortledning var der udtaget grundvandsprøver til kemiske analyser for at finde ud af om vandet var forurenet. Der blev konstateret en lille smule forurening med tjærestoffer hvorfor vandet blev ledt til kloakledningen og ikke Århus Å. Der var derfor tale om en tilslutningstilladelse.