Jordhåndteringsplan

På en 15.500 m2 grund i Kolding ville kommunen opføre en ny børneinstitution. Da arealet er områdeklassificeret er der anmeldepligt for jordflytning. Derfor blev Franck Miljø- & Geoteknik bedt om, at udarbejde en jordhåndteringsplan.

Området blev inddelt i næsten 500 gravefelter som hver blev prøvetaget med 1 jordprøve pr. 30 ton overskudsjord. Der blev analyseret næsten 800 jordprøver.