Hvad er 50 cm reglen?

I områder med sårbar arealanvendelse såsom bolig, børneinstitution, offentlig legeplads, kolonihave og sommerhus skal ejer eller bruger sikre, at de øverste 50 cm af ubebygget areal ikke er forurenet.

Er overjorden ren, er reglen automatisk opfyldt. Er jorden forurenet eller lettere forurenet, skal der etableres et lag med ren jord på mindst 50 cm. Dette kan i praksis løses ved enten at udskifte de øverste 50 cm forurenet jord med ren jord eller ved at lægge et lag rent jord ovenpå den forurenede. Alternativt kan der etableres en varig fast belægning, der hindrer kontakt med den underliggende forurenede jord, fx. flisebelægning.

Hos Franck Miljø - & Geoteknik tilbyder vi at:

  • finde den bedste løsning for dit projekt.
  • udtage et representativt antal prøver, for at bevise at jorden er ren.
  • dokumentere jordens forureningsgrad.
  • sørge for kontakt til myndighederne, hvis nødvendigt.