Alle brønde og boringer er 'sår' i jordskorpen

Og står de ubenyttet hen, vil de virke som 'lodrette dræn' ned til grundvandet og give stor risiko for at nedsivende forurenende mikroorganismer og stoffer kan forurene grundvandet. Jo dybere brønde des større risiko for forurening af grundvandet.

Sløjfning af gamle brønde og boringer skal foretages således, at der ikke gennem anlægget kan ske forurening af grundvandet eller udveksling af vand mellem forskellige grundvandsmagasiner.

Sløjfning af brønd eller boring skal foretages af et autoriseret firma, med autoriseret brøndborer.

Hvad kan vi tilbyde

  • Franck Miljø - & Geoteknik har autoriserede brøndborere, der kan udføre sløjfningen nemt, hurtigt og lovligt.
  • En individuel pris, tilpasset brønden eller boringens diameter og dybde.
  • Vi ordner alt det praktiske med erklæring til kommunen og samt indberetning til GEUS.
  • en billigere pris, hvis du selv skaffer sand og har maskiner til hjælp ved tilkørsel af sand til brønden.
  • Vi har mere end 30 års erfaring med sløjfning af brønde og boringer.

Ring eller skriv og få et tilbud på sløjfning af din brønd eller boring.