Er der sket oliespild eller kemikaliespild på din grund?

Kendt forurening

Er der sket oliespild på din grund, eller anden form for kemikaliespild, kan vi rykke hurtigt ud og undersøge omfanget af forureningen og stå for dokumentation af afgravning af forureningen.

Mistanke om forurening

Har du selv en mistanke om, at din grund er forurenet eller vil du gerne sikre, at din grund er ren f.eks. i forbindelse med køb eller grundsalg, anbefaler vi, at der udarbejdes en forureningsundersøgelse.

Som sælger er fordelen, at du kan undgå at give nedslag i prisen, fordi der er tvivl om grundens forureningstilstand. Som køber kan en forureningsundersøgelse sikre dig, at der ikke pludselig findes en ukendt jordforurening.

Hvad kan vi tilbyde?

  • Hos Franck Miljø - & Geoteknik har vi mange års erfaring med udarbejdelse af forureningsundersøgelser.
  • Baseret på den konkrete ejendom tilpasser vi et oplæg til en fyldestgørende forureningsundersøgelse.
  • Vi sørger for at udtage prøver, tolke analyseresultater og samle det i en miljøteknisk rapport.
  • Vi kan, efter endt forureningsundersøgelse, beregne omkostninger ved opgravning eller vurdere risiko for miljøet, hvis forureningen ikke fjernes.
  • Vi kan varetage kontakten med myndigheder i kommune og region, for at få de rette godkendelser på baggrund af undersøgelserne.

Kontakt os for at få et tilbud tilpasset dine behov.