Planlægning, udførelse og dokumentation af forklassificeringer

Hvis grunden ligger indenfor områdeklassificering, er kortlagt som forurenet eller som måske forurenet, er der krav om analyser af jorden inden bortskaffelse. Vi har stor erfaring i planlægning, udførelse og dokumentation af forklassificeringer.

Den største fordel ved forklassificering er, at du kender forureningsgraden på forhånd og det giver dig et økonomisk overblik, samt minimerer risikoen for overraskelser inden projektet opstartes.

En anden klar fordel er, at jordhåndteringsplanen kan godkendes af myndighederne på forhånd, inden gravearbejdet opstartes. Dermed kan jorden efter opgravning bortkøres direkte til godkendt modtager uden forsinkelser.

Du undgår selvfølgelig også, at blande ren og forurenet jord ved opgravningen.

Ved en forklassificering beregnes den forventede jordmængde, der skal bortgraves, hvorefter et passende antal jordprøver udtages til analyse. Efterfølgende udarbejdes der en graveplan, som inddeles efter forureningsklasser.

Forklassificeringen kan optimalt kombineres med geotekniske undersøgelser.

Vi anbefaler at forklassificeringen udføres mindst en måned før projektets opstart, så graveplan og jordhåndteringsplan kan godkendes inden opstart.

Det er vores klare forventning, at der kan opnås en besparelse på 20 - 30% af omkostninger til jordhåndtering ved forklassificering.