Vi hjælper med at udarbejde basistilstandsrapporten

For at sikre at virksomheder ikke forurener jord og grundvand, skal visse virksomheder ifølge loven lave en forureningsundersøgelse af jorden, når virksomheden etableres eller udvides. Formålet er at bestemme forureningsniveauet i jorden ved opstart (basistilstand), udvidelser (supplerende basistilstand) og lukning.
  
Hensigten er at holde forurenende virksomheder ansvarlige for den forurening, de har medført i jord og grundvand i virksomhedens levetid. En basistilstandsrapport skal indeholde en historisk redegørelse og resultaterne af en forureningsundersøgelse udført på virksomheden. Det er myndighederne som afgør, hvem der skal lave en basistilstandsrapport.
  
Vi hjælper med at udarbejde basistilstandsrapporten, så den opfylder kravene og samtidig belyser ejendommens nuværende forureningstilstand bedst muligt. Det er vigtigt at basistilstandsrapporten udføres grundigt, således din virksomhed ikke på et senere tidspunkt bliver gjort ansvarlig for en jordforurening, som allerede var der i forvejen.
 
Hvis du tror, at din virksomhed vil blive pålagt at udføre en basistilstandsrapport eller en supplerende basistilstandsrapport i forbindelse med en miljøgodkendelse, anbefaler vi, at du tager kontakt til os tidligt i forløbet, da miljøgodkendelsen ikke kan gives før basistilstandsrapporten er udarbejdet.