Skal din olietank sløjfes?

Alle olietanke har en begrænset levetid. Jo ældre en tank er, desto større risiko er der for et olieudslip. Det er desuden lovpligtigt at sløjfe nedgravede tanke, der er mere end 40 år gamle.

Skal din tank sløjfes, anbefaler vi, at du graver tanken op. Fordelen ved at opgrave tanken er, at der hurtigt kan dannes et overblik over, hvorvidt der er en forurening. Har tanken været utæt, er der lavet en forsikringsordning mellem olieselskaberne i Danmark og forsikringsselskabet Topdanmark. Forsikringen dækker udgifterne ved oprensning efter en olieforurening af jorden. Forsikringen dækker indtil 6 måneder efter en tank er taget ud af brug. Det kræver dog at din olietank er lovlig, at den rummer mindre end 6.000 liter, og at mindst 50% af det areal, der opvarmes, bruges til bolig.

Bemærk venligst - vores service omfatter undersøgelse og rådgivning, men ikke selve opgravningen eller sløjfningen af tanken.

Undersøgelse i forbindelse med opgravning eller bortskaffelse af tank

Når du har fået opgravet tanken, kan vi udtage jordprøver til analyse, og undersøge om der har været olieudslip. Resultatet af undersøgelsen afrapporteres i et kort notat, vedlagt analyserapport. Dette notat kan bruges som senere dokumentation for at der ikke er forurening fx. i forbindelse med salg.

Undersøgelse ved nedgravet tank

Har du mistanke om, at din nuværende olietank er utæt, eller overvejer du at købe en ejendom med en nedgravet olietank, kan vi hurtigt og nemt lave en forureningsundersøgelse.

En forureningsundersøgelse ved en olietank vil typisk omfatte 2 boringer på forskellige sider af tanken til bunden af tankgraven. Boringerne kan udføres med minirig eller manuelt ved hjælp af håndbor hvis forholdene tillader det.

Resultatet af undersøgelsen afrapporteres i et kort notat, vedlagt analyserapport, borejournaler samt en skitsetegning.

Træffes der en olieforurening, kan vi hjælpe med at afgrænse omfanget af forureningen, eller bistå med tilsyn ved afgravning samt stå for kontakten til myndighederne.

I forbindelse med ejendomshandel kan det være vigtigt at dokumentere, at grunden er ren og at der ikke er efterladt forurening fra en tank. 

Tanksøgning

Der findes mange nedgravede tanke, hvis placering ikke er kendt eller hvor det er uvist om tanken er blevet fjernet eller efterladt.

Såfremt at tankens placering ikke er kendt, kan vi forud for undersøgelsen udføre en tanksøgning på din ejendom.