Udførelse af en geotekniske undersøgelser

Hvordan gør vi det?

Undersøgelserne kan opdeles i en udførende og en teoretisk del.

Den udførende del foregår på lokaliteten, hvor undersøgelsen skal udføres.Først afsættes borestederne, hvilket gøres med målebånd og nivelleringsinstrument (simple midler) eller med GPS udstyr af landmålingstekniker på de større sager. Når borestederne er afsat kan det egentlige borearbejde opstartes.

Borearbejdet består i omhyggeligt:

  • at registrere alle relevante iagttagelser farve, lugt, beskaffenhed, laggrænser, mv.
  • at udtage jordprøver til senere bedømmelse i vores laboratorier.
  • at udføre relevante styrkeforsøg.
  • at montere et pejlerør i borehullet(erne) for registrering af vandspejlet.

Når borearbejdet er afsluttet, medtages både jordprøver og registreringer til laboratoriet.

På laboratoriet udføres der en klassifikation af jordarterne samt bestemmelse af jordens egenskaber og karakteristika.

Resultaterne af mark- og laboratorieundersøgelserne aftegnes på boreprofilerne, der danner grundlag for den geotekniske rapport, som typisk indeholder alle de indsamlede informationer, samt en vejledning for hvilken betydning dette har for det enkelte projekt.