Nedsivning af regnvand

Nedsivningsanlæg er en billig og effektiv løsning til steder uden kloakering eller hvor belastningen på kloakker og ikke mindst vandløb ønskes reduceret.

Din kommune kan give dig en oversigt over afstandskrav, der skal bruges, når du skal placere nedsivningsanlægget.

Du skal dokumentere, at din jord er egnet til nedsivning, før kommunen giver tilladelse til etablering af et anlæg.

Sådan fungerer et nedsivningsanlæg

En faskine er i princippet et hulrum i jorden, hvor tagvandet siver ud gennem faskinens bund og sider. Faskinen skal være stort nok til at opmagasinere regnvandet, hvis tilstrømningen, medens det regner, typisk er større end udsivningen i jorden.

Jordbunden skal være egnet

Jordbunden skal være egnet til nedsivning. Sand og grus er meget velegnet. Morænejord med ler kræver større faskiner. I meget tæt lerjord er det ikke muligt.

Det er ikke en forudsætning at anlægget placeres over vandspejlet for at få tilladelse, men vi anbefaler at anlægget om muligt placeres over.

Sådan tjekker vi, om du kan få nedsivningsanlæg

Ved enfamiliehuse og sommerhuse borer vi typisk to boringer til tre meter under terræn med ca. 10 meters mellemrum, hvor nedsivningsanlægget skal etableres. Ved nedsivningsanlæggets forventede bund udtager vi jordprøver og måler vandstanden på stedet.

Hvis vi finder sand, udfører vi sigteanalyser på jordprøverne på vores eget laboratorium.

Efterfølgende modtager du en nedsivningsrapport.

Du kan vælge selv at tage prøverne fra jorden på din grund og sende dem ind til os til sigteanalyse, eller du kan lade Franck Miljø - & Geoteknik stå for hele processen.