SPT - Standard Penetration Test

En in-situ dynamisk penetration test er designet til at give oplysninger om sands geotekniske egenskaber.

Hovedformålet med testen er at give en indikation af den relative tæthed af friktions aflejringer, hvorfra det er næsten umuligt at få uforstyrrede prøver.

Den store fordel af testen og den væsentligste årsag til dens udbredte anvendelse er, at det er simpelt og billigt. Jordens styrkeparametre, der kan udledes, er omtrentlige, men kan give et nyttigt indblik i jordbundsforholdene.

Kvaliteten af SPT resultater afhænger af jordtype. De mest nyttige resultater fås med finkornet sand. Grovere eller mere mudret sand giver rimelig brugbare resultater. Ler og gruset jord giver resultater, som kan være meget dårligt repræsentative for jorden.