Udstykning af grund

Ved udstykning af ny grund, skal selve udstykningen håndteres af en landinspektør. Vi kan bistå med geoteknisk undersøgelse af grunden, for at undersøge jordbundsforholdende på grunden, hvis der ønskes at bygge hus. Ligeledes kan vi lave en miljøscreening af grunden, da der ved ændring af arealanvendelse gælder 50 cm reglen.

Den efterfølgende geotekniske undersøgelsesrapport vil bl.a. indeholde vurderinger og vejledninger for anlægsarbejder, funderingsforhold med angivelse af funderingsmetode og udførelse, grundvandsforhold etc.

Ved udstykning af større område til parceller, kan vi bistå med en mindre undersøgelse på hver matrikel i en samlet oversigt over hele udstykningen.