Revner i muren, revner i fundamentet eller sprækker i gulvet?

Dette kan tyde på en sætningsskade i huset. De forsvinder sjældent af sig selv, men har det med at blive værre med tiden og endnu dyrere at reparere. De kan med tiden endda tiltrække andre problemer som f.eks. indtrængende fugt.

Er huset til salg, og tilstandsrapporten påpeger sætningsskader?

En skadesundersøgelse er særlig relevant i forbindelse med hushandel, fordi resultatet ofte er vigtigt for ejendommens værdi og dermed mulighederne for belåning.

Hvad indeholder skadesundersøgelsen?

I forbindelse med skadesundersøgelsen kan der udføres geotekniske boringer, typisk 2 - 4, hvorved lagfølge samt overside af bæredygtige aflejringer fastlægges.

Boringerne suppleres med frigravninger af fundamenter i de punkter, hvor der er skader, eller hvor bygningsdele sætter sig mest. Fundamentet blotlægges, så funderingsdybden kan fastlægges og sammenholdes med niveau for overside af bæredygtige aflejringer.

Undersøgelsen afsluttes med en rapport som indeholder oplysninger om skadeårsag samt udbedringsforslag

Hvad kan vi tilbyde?

  • vi kan rykke hurtigt ud, da vi har egne boreværker at råde over.
  • vi kan belyse årsagen til skaden, skadens omfang og om skaden fortsat vil udvikle sig.
  • vi kan rådgive om, hvordan skaden udbedres, om det er nødvendigt med efterfundering, så fremtidige sætninger undgås.
  • vi tilbyder uafhængig geoteknisk rådgivning.
  • vi har mere end 30 års erfaring med skadesundersøgelser.