Nedsivning i det åbne land

Nedsivningsanlæg er en billig og effektiv løsning i det åbne land, sommerhusområder og andre steder uden kloakering. Men ikke alle steder er egnet til et traditionelt nedsivningsanlæg. Hvis jorden består af ler eller indeholder for meget groft sand og grus, er den ikke egnet til nedsivning af spildevand.

Du skal dokumentere, at din jord er egnet til nedsivning, før kommunen giver tilladelse til etablering af et anlæg.

Franck Geoteknik AS udfører analyser for at bestemme, om du kan etablere nedsivningsanlæg på din grund.

Vi rådgiver gerne om valg af anlæg til netop din grund og husholdning.

Sådan tjekker vi, om du kan få nedsivningsanlæg

Ved enfamiliehuse og sommerhuse borer vi typisk 2 - 3 boringer til tre meter under terræn med ca. 10 - 15 meters mellemrum, hvor nedsivningsanlægget skal etableres. Ved nedsivningsanlæggets forventede bund udtager vi jordprøver og måler vandstanden på stedet. Hvis vi finder sand, udfører vi sigteanalyser på jordprøverne på vores eget laboratorium.

Efterfølgende modtager du en nedsivningsrapport.

Du kan vælge selv at tage prøverne fra jorden på din grund og sende dem ind til os til sigteanalyse, eller du kan lade Franck Miljø - & Geoteknik stå for hele processen.

Sådan fungerer et nedsivningsanlæg

Spildevand fra husholdningen bliver ledt gennem en bundfældningstank, hvor der sker en sortering af spildevand og affald. Herefter bliver spildevandet fordelt over et større areal af jorden gennem sivedræn. Her sker der en rensning ved hjælp af mikroorganismer. Størrelsen af anlægget afhænger af jordtypen og antallet af personer i husholdningen.